Szkolenia z negocjacji handlowych dla Key Account Managerów

Negocjacje są jednym z najważniejszych elementów biznesowej codzienności. To wielokrotnie od nich zależy powodzenie danego przedsięwzięcia, które mogło być przygotowywane przez wiele tygodni czy nawet miesięcy. Umiejętnie przeprowadzone negocjacje są więc samą istotą rzeczy – bez nich nie można mówić o dobrze przeprowadzonej operacji, która zadowoliłaby obydwie strony.

Negocjowanie to umiejętność – a więc można się jej nauczyć, jeśli tylko ma się dostęp do profesjonalnych materiałów i trafi się pod skrzydła doświadczonych trenerów. Mach & Partner Consulting oferuje szkolenia z negocjacji (w tym z negocjacji handlowych), których program jest w stu procentach odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku. Doskonali trenerzy, którzy nad suchą teorię przedkładają żywą wiedzę wyrastającą z negocjatorskiej praktyki, nauczą Twój zespół skutecznych technik niezbędnych przy pracy handlowca czy jakiejkolwiek innej funkcji wymagającej znajomości sztuki perswazji.

Negocjowanie to nie cyniczna manipulacja. Takie podejście nigdy nie przynosi pożądanych efektów, ponieważ brak szczerości i szacunku to prosty przepis na klęskę. Negocjacje to sztuka rozmowy, to umiejętność znalezienia punktów wspólnych, które w ostatecznym rozrachunku okazują się ważniejsze od odmiennych opinii czy perspektyw. Warto więc patrzeć na ten aspekt prowadzenia interesów jak na szukanie głębokiego porozumienia między rozmówcami. Bo tylko takie postawienie sprawy prowadzi do biznesowej satysfakcji. My to doskonale rozumiemy i właśnie takiego nastawienia uczymy na naszych szkoleniach z negocjacji.

Zrozumienie ludzkiej natury, dostrzeganie potrzeb i obaw rozmówcy, umiejętność rozwiewania jego bezpodstawnych obaw, troska o jego zadowolenie i poczucie komfortu – tak, negocjowanie to także dbanie o drugiego człowieka. Nie wolno bowiem traktować osoby siedzącej po drugiej stronie stołu jako zła koniecznego, jako etapu, który po prostu trzeba przetrwać na drodze do finansowego sukcesu. Kto myśli w ten sposób, ten nie rozumie fundamentów relacji międzyludzkich.

Bo relacje biznesowe to przecież nic innego jak kontakt z drugą osobą osadzony w określonym zawodowym kontekście. Ten kontekst nie zwalnia nas z obowiązku szczerości czy nieudawanej życzliwości. Dopiero tego typu podejście jest składnikiem prawdziwego sukcesu. Nie wolno zapomnieć, że zawsze mamy do czynienia z człowiekiem, a nie – z bezkompromisową maszyną nastawioną na ślepą realizację zadań. Jeśli to zrozumiemy, jeśli nauczymy się otwartości i tej drugiej osobie zaufamy – to i ona zaufa nam, a wypracowanie wspólnego stanowiska okaże się dużo prostsze. Dopiero wtedy można mówić o prawdziwym sukcesie, dopiero wtedy negocjacje okażą się owocne.

Tego nauczysz się na naszych szkoleniach z negocjacji – przeżywania głębokich spotkań z drugą osobą w ramach biznesowych rozmów, które prowadzą do obopólnych korzyści. Skuteczność tych metod od lat potwierdzają nasi Klienci, którzy mieli okazję uczyć się od nas sztuki negocjowania. Poznaj ją i Ty – i zostań negocjatorem nowej generacji, który biznesową strategię łączy w swojej praktyce ze zrozumieniem ludzkiego wnętrza

Przygotowując dla Państwa szkolenia z komunikacji managerskiej, każdy projekt realizujemy według poniższych założeń:

 • Przeprowadzamy gruntowną analizę potrzeb. Razem z Klientem wybieramy najbardziej dogodną i skuteczną formę przeprowadzenia diagnozy umiejętności Pracowników. Analizę możemy zrobić, np. w formie wywiadu z osobami zarządzającymi. Przeprowadzamy również rozmowy telefoniczne z wybranymi Uczestnikami szkoleń.
 • Sprawdzoną również przez naszą firmę metodą jest włączenie Pracowników naszego Klienta w przygotowanie najtrudniejszych przypadków z ich życia zawodowego. 
 • Potem zbieramy wszystkie obserwacje, wspólnie opracowujemy przykłady szkoleniowe żeby zintegrować je w program szkolenia dla managerów
 • Realizujemy szkolenie wewnętrzne
 • Po zakończeniu szkolenia z komunikacji managerskiej możemy podsumować projekt w formie sprawozdania, częstą praktyką jest też spotkanie podsumowujące z osobą zamawiającą szkolenie dla managerów.

Co zyskają Key Account Managerowie:

 • Nowe narzędzia i strategie przydatne w procesie sprzedaży
 • Odnalezienie nowych pokładów energii, odkrytą na nowo radość i satysfakcję z wykonywanej pracy
 • Cenną wymianę doświadczeń
 • Poznanie najnowszych trendów z zakresu komunikacji i budowania relacji z Klientem
 • Uzyskanie nowego, nieskończonego źródła inspiracji

Co zyskają Pracodawcy:

 • Zmotywowanych i pełnych życia pracowników
 • Atmosferę współpracy wzmocnioną przez świadome dążenie do lepszych osiągnięć
 • Uaktualnienie profilu działań firmy do najnowszych standardów
 • Wielopłaszczyznowy zysk, związany ze szczęściem, satysfakcją i lepszymi wynikami firmy

Szkolenia z komunikacji managerskiej - przykłady:

 • Mentalne przygotowanie do strategicznych rozmów rocznych i współpracy z kluczowymi klientami
 • Sztuka przekonywania i argumentacji - prowadzenie spotkań i negocjacji z kluczowymi klientami
 • Kompetencje Key Account Managera w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej współpracy oraz rozwijania świadomości ekonomicznej
 • Rozwój kompetencji Key Account Managera
 • Przygotowanie do strategicznych rozmów rocznych z kluczowymi Klientami dla Key Account Managerów
 • Matematyka handlowa - pułapki w kalkulowaniu ofert, wyliczanie warunków handlowych, zarządzanie marżą na klientach i produktach
 • Od Przedstawiciela Handlowego do Key Account Managera
 

Key Account Manager we współczesnych firmach to zarazem specjalista w zakresie zarządzania jak i sprzedaży. Zna i potrafi profesjonalnie zastosować odpowiednie instrumenty wspierające jego działania, takie jak analiza, planowanie, właściwa realizacja, koordynacja i kontrola. KAM musi sprostać i stawić czoła wyzwaniom jakie niesie rynek, a często i sam kupiec, posiada również wysokie kwalifikacje zawodowe i cały wachlarz możliwości.

To od KAM’a zależy szybkie rozpoznanie specyficznej dla każdego Klienta szansy współpracy, przekonanie go do niej i zastosowanie odpowiednio dobranego strategicznego podejścia. Również właściwe wykorzystanie potencjału własnych produktów i możliwości firmy, leży w gestii KAM’a.
Ogromna odpowiedzialność, jaka spoczywa na Key Account Managerze pociąga za sobą wiele stresu, często także konieczność pracy pod ciągłą presją. Aby zniwelować prawdopodobieństwo "wypalenia zawodowego" i zatracenia poczucia wartości pracownika, należy podjąć działania profilaktyczne - między innymi poprzez zapewnienie mu szkoleń dedykowanych dla osób właśnie na tym stanowisku.

Mach &Partner Consulting oferuje Państwu zamknięte szkolenia z komunikacji managerskiej, które mają służyć podniesieniu kompetencji zawodowych KAM-a, inspiracji do podnoszenia umiejętności sprzedażowych i zarządzania. Nasze warsztaty mają także motywować Key Account Managerów i pomóc odnaleźć nowe pokłady energii i kreatywności. Płynące korzyści z uczestnictwa w szkoleniu to nie tylko rozwój i wzrost umiejętności Key Account Managerów, ale także budowanie wizerunku Państwa marki jako firmy dbającej o rozwój osobisty swoich pracowników.