Szkolenia dla kadry zarządzającej

Odpowiednia motywacja to klucz do sukcesu w bardzo wielu branżach. To od niej zależy stopień zaangażowania pracowników w dany projekt, to ona nastraja i określa atmosferę panującą w zespole managerów czy w innej biznesowej kadrze. Motywowanie pracowników jest zatem podstawą, na której opiera się efektywność przedsiębiorstwa. Odpowiednio zmotywowany personel – czyli taki, który dostrzega wspólny cel i zmierza do niego z entuzjazmem i pełnym zdecydowaniem – jest skarbem, o którym marzy każdy szef.

Jak jednak zabrać się do motywowania pracowników, by ten proces nie przypominał znanego ze szkoły stawiania ocen? Jak sprawić, by pracownicy nie czuli się manipulowani, a zamiast tego byli przekonani o słuszności obranej przez zwierzchników drogi? W jaki sposób nauczyć się zarażania innych optymizmem i sprawczą energią? Na te i inne pytania odpowiadamy w Mach & Partner Consulting od lat; otwieramy naszym Klientom oczy na mniej oczywiste odcienie tego zagadnienia, sugerujemy spojrzenie na motywację z często zaskakujących perspektyw.

Pozytywne myślenie jest absolutnym fundamentem. I w pierwszej kolejności chodzi tu o nastawienie osoby motywującej – dopiero taka postawa prowadzi do obudzenia pokładów pozytywnej siły u słuchaczy. Dlatego właśnie uczymy tego, jak dostrzegać szanse w najróżniejszych (nawet z pozoru problematycznych) sytuacjach. Świetny mówca motywacyjny nie może być oderwany od danego zadania, nie może używać gładkich zdań, które zatrzymują się na niewiele dających ogólnikach. Mach & Partner Consulting proponuje nowoczesne podejście do motywowania pracowników, które polega na głębokim zrozumieniu warunków, w jakich znajdują się osoby motywowane. Takie postawienie sprawy daje dużo lepsze efekty, ponieważ motywacja staje się bardziej szczera, a mniej mechaniczna.

Motywacja to w gruncie rzeczy użycie pozytywnej energii do oświetlenia celu i uświadomienia innym, że nie jest on tak daleko. Gdy osoba motywowana zrozumie, że rezultaty, które chce osiągnąć, nie są wcale żadną mrzonką – łatwiej jej przejść do zdecydowanego działania. Ograniczenia i przeszkody, które nierzadko widzimy na naszej drodze, okazują się jedynie projekcją naszych strapionych umysłów, co najczęściej wynika ze strachu przed zmianą. Świadomie i odważnie przeprowadzona motywacja usuwa wszystkie te obawy; dzięki niej słuchacze rozumieją, że strach i niezdecydowanie przykrywały do tej pory ich ogromny wewnętrzny potencjał.

Oto więc prawdziwy wymiar motywowania pracowników – nie chodzi o narzucanie swojej woli, o wciskanie człowieka w ciasne ramy swoich własnych oczekiwań; chodzi o uwalnianie ogromu możliwości, które tkwią w każdym z nas. Osoba motywująca to swoisty pośrednik między jednostką a wspaniałym rezultatem jej działania. Motywacja pomaga pokazać światu, jak bardzo wartościowymi ludźmi są Twoi pracownicy. Mach & Partner Consulting pomoże Ci więc w stworzeniu zespołu, który każdy dzień będzie postrzegał jako szansę na pracę nad sobą i realizację wyznaczonych planów.

Przygotowując dla Państwa szkolenia zamknięte, każdy projekt realizujemy według poniższych założeń:

Szkolenia managerskie - przykłady:

W przedsiębiorstwie Kadra Zarządzająca pełni kluczową rolę.

Jednym z istotnych zadań managerskich, jest wywieranie pozytywnego wpływu na pracowników, budowanie i rozwijanie wysokiego poziomu zaangażowania, kreatywności oraz odwagi do przyjmowania zmian. Często managerowie zadają sobie liczne pytania. Co mogę zrobić, aby uruchomić wolę i chęć w moich współpracownikach? Jak działać, aby zwiększyć efektywność mojego zespołu? Jak zachęcać ludzi do samodzielnego działania i przejmowania odpowiedzialności?

Manager dla swoich współpracowników jest najważniejszą osobą w firmie, jest on bezpośrednim reprezentantem pracodawcy. Jego rola - to bezpośredni kontakt z pracownikami, skuteczna komunikacja, organizacja pracy działu, delegowanie zadań, kontrola, rozwiązywanie problemów i konfliktów, ocenianie jakości pracy oraz motywowanie podległych mu osób.

Manager tworzy również atmosferę pracy panującą w firmie. Jego zadaniem jest wypracowanie pewnego wzorca zachowań, który stanowi o kulturze firmy i preferowanej formie relacji międzyludzkich. Niezadowolenie ze współpracy z bezpośrednim przełożonym, często jest czynnikiem motywującym ludzi do zmiany pracy. Niepotrzebna rotacja w przedsiębiorstwie, to duże moralne i ekonomiczne straty.

Pomimo powszechnej wiedzy na temat wartości wynikających z jakości relacji pomiędzy managerem a jego współpracownikami, jedynie niewielka część osób zarządzających, bo około 10%, przeznacza odpowiednią ilość czasu i energii na budowanie relacji ze swoimi pracownikami. Uniemożliwia to skuteczne zarządzanie, delegowanie i motywowanie. W konsekwencji nie są w stanie zastosować odpowiednich narzędzi wsparcia, co znowu powoduje drastyczny spadek zaangażowania.

Do managera należy również pokazanie sensu i celu realizowanych zadań oraz ich przełożenie na efekt pracy zespołowej czy całego przedsiębiorstwa. Manager buduje u swoich pracowników odpowiedni poziom identyfikacji z firmą.

Aby świadomie wpływać na zaangażowanie pracowników, manager działa w głębokim przekonaniu o własnej możliwości wywierania pozytywnego wpływu na zespół. Manager poszukuje inspiracji, rozwija swoje kompetencje w obszarze zarządzania, motywacji, komunikacji, organizacji itp. Manager dba również o własny poziom motywacji i zaangażowania, wg zasady „w tobie musi palić się to, co chcesz rozpalić w innych”. Manager lubi ludzi, odczuwa satysfakcję i zadowolenie z ich rozwoju.

Dlatego, aby manager działał skutecznie, samodzielnie, odpowiedzialnie i mógł pełnić kluczową rolę w zespole czy firmie, warto go wspierać w wielu obszarach, na których opiera się sprawne zarządzanie, a przede wszystkim należą do nich: budowanie świadomości managerskiej, rozwijanie zdolności motywowania siebie i innych, doskonalenie sztuki komunikacji i budowania relacji międzyludzkich, rozwijanie narzędziowych kompetencji managerskich np. planowanie, organizacja pracy, zarządzanie czasem, zatrudnianie pracowników itp.

Mach & Partner Consulting prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej zarówno w formie otwartej jak i wewnętrznej, które pomogą wzmocnić kompetencje managerów w wielu obszarach.