Prawo Pracy
- zmiany 2019


Termin: 24.01.2019 - 24.01.2019

Lokalizacja: Warszawa

Prowadzący: Małgorzata ChrobakZakres merytoryczny szkolenia:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 2019r.
 • okresy przechowywania akt – 10 i 50 lat,
 • zasady wydawania akt papierowych pracownikom,
 • zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom,
 • główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych,
 • akta pracownicze po zmianach – 4 części akt osobowych.
 • nowy obowiązek: przechowywanie dokumentacji związanej z czasem pracy
Prowadzenie dokumentacji – forma papierowa - elektroniczna
 • tryb wdrożenia zmiany formy prowadzenia dokumentacji
 • podpis elektroniczny - ważność
 • obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
 • obowiązek zniszczenia dotychczasowej formy,
 • NOWY raport imienny do ZUS.
Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników po 25.05.2018 r.
 • dopuszczalne formy monitoringu,
 • monitoring służbowej poczty elektronicznej,
 • zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu,
 • zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu.
Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • nowe zasady stosowania telepracy,
 • indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę,
 • możliwość stosowania przerywanego czasu pracy.
Zmiany w płacach planowane na 2019 r.
 • zniesienie rocznego limitu składek emerytalno-rentowych,
 • planowane zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
 • odpowiedzialność solidarna i wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych.
Ustawa o ochronie danych osobowych i RODO
 • rodzaje monitoringu jakie  może stosować pracodawca?
 • sposób informowania pracowników o monitoringu?
 • jakich danych pracodawca będzie mógł żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
 • które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?
 • W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
 • na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?
 Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 • data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
 • udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
 • zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
 • zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji
 Zmiany w ustawie o związkach zawodowych
 • Możliwość tworzenia związków zawodowych przez „nie” pracowników
 • Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
 • Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
 • Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych

Czas trwania: 1 dzień

Pytania w sprawie programów szkoleń otwartych
prosimy kierować na adres:

szkoleniaotwarte(at)machconsulting.pl

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU

pobierz formularz zgłoszeniowy

Termin szkolenia:
24.01.2019 - 24.01.2019

Lokalizacja:
Warszawa

CENA za os. (netto): 850 zł

Ilość osób:

Wypełnij zgłoszenie ONLINE
Certyfikat DEKRA