Windykacja B2B


Termin: 29.01.2020 - 30.01.2020

Lokalizacja: Warszawa - Hotel DeSilva

Prowadzący:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za terminowy spływ należności do przeprowadzania skutecznych rozmów z dłużnikami. Brak kompetencji w zakresie prowadzenia miękkiej windykacji jest dla obarczonych tym zadaniem pracowników źródłem wielu niepotrzebnych stresów i frustracji. Nierzadko prowadzi również do pogorszenia relacji z partnerami biznesowymi. Jednocześnie utrzymanie płynności finansowej i odpowiedniego cyklu inkasa mają niebagatelne znaczenie dla prowadzonej działalności.

W trakcie zajęć znajdziemy odpowiedź na pytanie jak utrzymać właściwą równowagę pomiędzy wymogami prowadzonego biznesu, a w szczególności zarządzania wierzytelnościami firmy, a utrzymywaniem poprawnych relacji z odbiorcami naszych towarów i usług. Opracujemy skuteczne sposoby postępowania z dłużnikami zmniejszając przy tym poziom stresu i negatywnych emocji, które często towarzyszą terminowemu egzekwowaniu należności. Opracujemy skuteczne procedury postępowania z opóźniającymi płatności kontrahentami.

Skoncentrujemy się na windykacji przedsądowej, zwanej również „miękką windykacją”.  Znając realia polskiego wymiaru sprawiedliwości nastawiamy się na jak najszybsze odzyskanie należności, pozostawiając sobie wejście na drogę formalno-prawną jako ostateczność. Konieczność znacznego zaangażowania czasowego i poniesienia kosztów sądowych  rzadko jest pożądanym kierunkiem postępowania.

Krótki moduł szkolenia poświęcimy zagadnieniom prawnym dochodzenia roszczeń finansowych w Polsce. Uczestnicy dowiedzą się między innymi w jaki sposób kompletować dokumenty dla postępowania sądowego, jakie są koszty obsługi zadłużenia, czego można wymagać od komornika i jak współpracować z zewnętrznymi firmami.

 

Podczas zajęć uczestnicy:

 • Zrozumieją jak myślą dłużnicy
 • W jaki sposób nasze postępowanie ułatwia dłużnikom niepłacenie
 • Czym zachęcamy dłużników do odwlekania płatności
 • Jakie „gry” stosują dłużnicy
 • Jak radzić sobie z wymówkami dłużników
 • Na czym polega „sprężyna windykacyjna” i jak możemy ją wykorzystać
 • Jaki powinien być schemat skutecznej rozmowy z dłużnikiem
 • Wypracują odpowiednią postawę w relacjach z dłużnikami
 • Właściwe przygotują się do rozmowy
 • Wyeliminują „zachęty” dla dłużników
 • Rozpoznają typ dłużnika i dopasują do niego adekwatny sposób postępowania

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • „Parę słów” na temat dłużników
 • Prowadzenie rozmów z dłużnikami
 • Sprężyna windykacyjna
 • Zagadnienia prawne

 

Czas trwania: 2 dniProszę o więcej szczegółów


Sprawdź aktualną ofertę
Zgłoś udział w szkoleniu
Certyfikat DEKRA