Excel na co dzień dla praktyków


Termin: 18.11.2019 - 19.11.2019

Lokalizacja: Warszawa - Hotel DeSilva

Prowadzący:

Korzyści dla Uczestników:

Szkolenie przygotuje Uczestnika do pracy z danymi, płynnego posługiwania się arkuszem, wprawnego pisania Formuł i wykorzystywania dostępnych Funkcji. Uczestnik dzięki temu sprawnie wyszuka dane w arkuszach, porówna je i przedstawi. Nabędzie umiejętność wizualizacji danych za pomocą Tabel przestawnych i wykresów oraz innych narzędzi graficznych programu Excel.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

Wprowadzenie
 • Wprowadzanie danych i ich edycja w arkuszu
 • Podstawowe operacje na arkuszach
 • Komórki i obszary komórek
 • Tabele
 • Formatowanie arkusza
 • Pliki Excela
 • Tworzenie i zastosowanie szablonów
 • Drukowanie arkuszy 
Formuły i funkcje
 • Wprowadzenie do formuł i funkcji
 • Formuły ułatwiające pracę nad tekstem
 • Data i czas
 • Tworzenie formuł, które zliczają i sumują
 • Tworzenie formuł, które wyszukują wartości
 • Obliczenia różne
 • Wprowadzenie do formuł tablicowych - zarys
Wizualizacja danych
 • Podstawowe techniki tworzenia wykresów
 • Zaawansowane techniki tworzenia wykresów
 • Wizualizacja danych przy użyciu formatowania warunkowego
Zaawansowane właściwości Excela
 • Dostosowywanie interfejsu użytkownika Excela
 • Używanie niestandardowych formatów liczbowych
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Tworzenie i stosowanie konspektów
 • Łączenie i konsolidacja arkuszy
 • Ochrona danych
 • Sposoby unikania błędów w arkuszach
Analiza danych - wprowadzenie
 • Importowanie i porządkowanie danych
 • Tabele przestawne — wprowadzenie
 • Analiza co-jeśli

 

Czas trwania: 2 dniProszę o więcej szczegółów


Sprawdź aktualną ofertę
Zgłoś udział w szkoleniu
Certyfikat DEKRA