Zarządzanie sobą w czasie
radzenie sobie ze stresem oraz Work Life Balance


Termin: 19.09.2019 - 20.09.2019

Lokalizacja: Warszawa - Hotel DeSilva

Prowadzący: Katarzyna Kuna-SzyszkaZakres merytoryczny szkolenia:

Znaczenie umiejętnego zarządzania sobą w czasie
 • Mój osobisty poziom zadowolenia z jakości obecnego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym
 • Identyfikacja braku równowagi w życiu prywatnym i zawodowym
 • Wpływ stresu na efektywność i kreatywność
 • Inwentaryzacja czasu - kto lub co zabiera nam czas?
 • Co chciałbym zmienić w moim zarządzaniu sobą w czasie?
 • Budowanie postawy odpowiedzialności i przekonania o własnym wpływie
 • Wpływ managera na równowagę i efektywność pracowników
Rozpoznawanie i wyznaczanie priorytetów
 • Potrzeba wyznaczania celów i zasady ich skutecznej realizacji
 • Różnice pomiędzy ważnym, a natychmiastowym zadaniem
 • Uzależnienie od spraw pilnych
 • Matryca Covey’a jako narzędzie osiągnięcia równowagi i wysokiej efektywności
Zasady racjonalnego planowania i organizowania pracy własnej i działu
 • Znaczenie planowania, integracja pracowników w proces planowania
 • Prowadzenie regularnych spotkań ze współpracownikami
 • Najważniejsze reguły planowania dnia, tygodnia i miesiąca
 • Szczególne znaczenie pisemnego planowania
 • Twoja krzywa wydajności
 • Korzyści wynikające z systematycznego planowania
Radzenie sobie z wyzwaniami współczesnej cyfrowej rzeczywistości
 • Praca pod presją czasu
 • Efektywne zarządzanie strumieniem informacji – technika GTD
 • Bądź offline i zadbaj o siebie
Szczególne znaczenie asertywności – jak nie doposzczać do przeciążenia zadaniami
 • Jak rozpoznać własne granice?
 • Asertywne wyrażanie próśb i odmawianie
Umiejętne i skuteczne delegowanie – jak podzielić się obowiązkami z innymi
 • Dlaczego, co, jak i kiedy delegujemy? – zrozumienie istoty delegowania
 • Główne przyczyny niedelegowania
 • Umiejętność przedstawienia zadania i jego wartości
 • Wsparcie w trakcie realizacji zadań
 • Kontrola i odpowiednie reagowanie
 • Dopasowanie delegowanych zadań do poszczególnych pracowników
 • Stopnie delegowania uprawnień
 • Motywacyjny i rozwojowy aspekt delegowania
Zarządzanie zasobami własnej energii
 • Dbanie o siebie i regularne rozpoznawanie symptomów przeciążenia
 • Obecność – efektywne oszczędzanie energii
 • Budowanie poczucia równowagi wewnętrznej
 • Zdrowa dieta współczesnego człowieka
 • Wpływ dobrej kondycji fizycznej na efektywność i motywację do działania
 • Relaksacja i zabawa – znajdź czas tylko dla siebie
 • Sen – omówienie sposobów wejścia w stan regeneracji
 • Moja osobista stacja benzynowa
 • Zachowania zmniejszające codzienny stres
Stworzenie osobistego Balance – planu
 • Korzyści dla pracowników i firmy z równowagi w życiu zawodowym i prywatnym
 • Ekologiczna strategia codziennej pracy
 • Mój osobisty plan na przyszłość – transfer w codzienne działanie

Czas trwania: 2 dni

Zapytaj o miejsce na szkoleniu
Sprawdź aktualną ofertę
Certyfikat DEKRA