Negocjacje biznesowe dla Managerów


Termin: 30.05.2019 - 31.05.2019

Lokalizacja: Piaseczno k/Warszawy

Prowadzący:Cele szkolenia:

 • Uświadomienie i przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy dotyczących zasad prowadzenia efektywnych negocjacji
 • Rozwinięcie umiejętności strategicznego myślenia w negocjacjach
 • Usystematyzowanie procesu przygotowania się do negocjacji oraz prowadzenia poszczególnych faz negocjacji
 • Udoskonalenie osobistych umiejętności i zdolności negocjacyjnych
 • Nabycie umiejętności przygotowania i budowania scenariuszy negocjacyjnych oraz stosowania właściwych, odpowiednich do okoliczności technik negocjacyjnych
 • Nabycie umiejętności zarządzania sytuacją negocjacyjną oraz obrony przed chwytami negocjacyjnymi
 • Wykształcenie zdolności rozpoznawania i radzenia sobie z presją i manipulacją
 • Identyfikowanie technik negocjacyjnych stosowanych przez partnerów negocjacyjnych

Korzyści ze szkolenia:

 • Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni umieć:
 • Prawidłowo przygotować się do negocjacji
 • Efektywnie prowadzić negocjacje
 • Skutecznie dochodzić do porozumienia w negocjacjach,
 • Konstruować skuteczną argumentację
 • Rozpoznawać typy negocjatorów,
 • Rozwijać umiejętności strategicznego myślenia w negocjacjach
 • Umiejętnie stosować techniki skutecznych negocjacji z jednoczesnym budowaniem długotrwałych relacji z partnerem
 • Rozpoznawać i neutralizować manipulacje i taktyki presji pozycyjnej
 • Stosować prawidłowo taktyki targowania się
 • Konstruować docierający do partnera przekaz perswazyjny
 • Negocjować korzystne rozwiązania i kontrakty

Zakres merytoryczny szkolenia:

Podstawowe zasady negocjacji
 • istota negocjacji
 • jak definiować cele i interesy w negocjacjach?
 • kluczowe elementy przygotowania się do negocjacji
 • kryteria i warunki skutecznych negocjacji
Siła w negocjacjach
Analiza własnego profilu negocjatora
 • cechy dobrego-skutecznego negocjatora
 • predyspozycje osobowościowe
 • kluczowe umiejętności
 • mój profil negocjatora – test
Podejście do negocjacji – style i strategie negocjacji
 • mój preferowany styl negocjacji - test Kilmanna
Proces negocjacyjny – etapy negocjacji
 • budowanie współpracy w negocjacjach – metoda Keneddy’ego
Przygotowanie do negocjacji
 • określenie własnych celów, interesów i BATNA oraz metod ich osiągania
 • analiza przedmiotu negocjacji – definiowanie interesów, stanowisk i kwestii negocjacyjnych
 • kryteria negocjacyjne i ich odpowiedni dobór
 • analiza i ocena potrzeb i interesów partnera
 • przygotowanie organizacyjne
Otwarcie negocjacji
 • kontraktowanie
 • budowanie klimatu w negocjacjach
 • emocje i ich wpływ na negocjacje
Debata/Sondowanie
 • poznanie interesów i stanowisk partnera
 • prezentacja własnych interesów i stanowisk
 • utrzymywanie klimatu dialogu
Negocjacje właściwe
 • kolejność rozpatrywanych kwestii
 • propozycja rozwiązań
 • argumentacja
 • ustępstwa
 • asertywna odmowa
Zamykanie negocjacji
Trudne sytuacje podczas negocjacji
 • pat, zastój, impas
Taktyki negocjacyjne
 • kluczowe elementy i taktyki procesu przekonywania
 • jak ustępować w negocjacjach – taktyki targowania się
 • obrona przed manipulacjami
Komunikacja w negocjacjach
 • komunikacja werbalna
 • komunikacja niewerbalna – „mowa ciała” jako element negocjacji
 • umiejetność aktywnego słuchania
 • techniki odpowiadania i zadawania pytań
Trening negocjacji
Podsumowanie szkolenia
 • cele osobiste zrealizowane na szkoleniu
 • wnioski i narzędzia do wykorzystania w praktyce uczestników szkolenia

Czas trwania: 2 dni

Pytania w sprawie programów szkoleń otwartych
prosimy kierować na adres:

szkoleniaotwarte(at)machconsulting.pl

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU

pobierz formularz zgłoszeniowy

Termin szkolenia:
30.05.2019 - 31.05.2019

Lokalizacja:
Piaseczno k/Warszawy

CENA za os. (netto): 2500 zł

Ilość osób:

Wypełnij zgłoszenie ONLINE
Certyfikat DEKRA