Negocjacje biznesowe dla Managerów


Termin: 18.03.2019 - 19.03.2019

Lokalizacja: Warszawa - Hotel DeSilva

Prowadzący: Jacek OlszewskiCele szkolenia:

 • Uświadomienie i przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy dotyczących zasad prowadzenia efektywnych negocjacji
 • Rozwinięcie umiejętności strategicznego myślenia w negocjacjach
 • Usystematyzowanie procesu przygotowania się do negocjacji oraz prowadzenia poszczególnych faz negocjacji
 • Udoskonalenie osobistych umiejętności i zdolności negocjacyjnych
 • Nabycie umiejętności stosowania odpowiednich do okoliczności technik negocjacyjnych
 • Nabycie umiejętności zarządzania sytuacją negocjacyjną oraz obrony przed chwytami negocjacyjnymi
 • Wykształcenie zdolności rozpoznawania i radzenia sobie z presją i manipulacją
 • Identyfikowanie technik negocjacyjnych stosowanych przez partnerów negocjacyjnych

Korzyści ze szkolenia:

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • Prawidłowo przygotować się do negocjacji
 • Efektywnie prowadzić negocjacje
 • Skutecznie dochodzić do porozumienia w negocjacjach,
 • Konstruować skuteczną argumentację
 • Rozpoznawać typy negocjatorów,
 • Rozwijać umiejętności strategicznego myślenia w negocjacjach
 • Umiejętnie stosować techniki skutecznych negocjacji z jednoczesnym budowaniem długotrwałych relacji z partnerem
 • Rozpoznawać i neutralizować manipulacje i taktyki presji pozycyjnej
 • Stosować prawidłowo taktyki targowania się
 • Negocjować korzystne rozwiązania i kontrakty

Zakres merytoryczny szkolenia:

Podstawowe zasady negocjacji
 • istota negocjacji
 • kryteria i warunki skutecznych negocjacji
Podejście do negocjacji – style i strategie negocjacji
 • mój preferowany styl negocjacji - test Kilmanna
 • zalety i wady stylów negocjacyjnych
Komunikacja w negocjacjach
 • mechanizmy utrudniające komunikację – jak sobie z nimi radzić
 • komunikacja niewerbalna – „mowa ciała” jako element negocjacji
 • zadawanie pytań i aktywne słuchanie
Analiza własnego profilu negocjatora
 • predyspozycje osobowościowe
 • kluczowe umiejętności
 • mój profil negocjatora
Proces negocjacyjny – etapy negocjacji
 • logika etapów negocjacji
Przygotowanie do negocjacji
 • określenie własnych celów, interesów i BATNA oraz metod ich osiągania
 • analiza przedmiotu negocjacji – definiowanie interesów, stanowisk
 • kryteria negocjacyjne i ich odpowiedni dobór
 • analiza i ocena potrzeb i interesów partnera
 • przygotowanie organizacyjne
Otwarcie negocjacji
 • budowanie partnerskich relacji
 • ciekawość negocjatora i zadawanie pytań
 • poziom aktywności w rozmowach
 • poziomy komunikacji i rozpoznawanie interesów, potrzeb
 • określanie profilu negocjatora
 • emocje i ich wpływ na negocjacje
Debata/Sondowanie
 • prezentacja rozwiązań podlegających negocjacjom
 • gry, manipulacje taktyki negocjacyjne
 • „śmieć informacyjny”
Radzenie sobie z grami negocjacyjnymi
 • asertywność / agresja / uległość – zalety i wady
 • asertywne techniki radzenia sobie z grami negocjacyjnymi
 • metody radzenia sobie z wybranymi grami, manipulacjami i taktykami - trening
Negocjacje właściwe
 • kolejność rozpatrywanych kwestii
 • propozycja rozwiązań
 • argumentacja
 • ustępstwa
 • asertywna odmowa
Zamykanie negocjacji
 • o czym warto pamiętać kończąc negocjacje?
Trudne sytuacje podczas negocjacji
 • pat, zastój, impas

Czas trwania: 2 dni

 

 

Zapytaj o miejsce na szkoleniu
Sprawdź aktualną ofertę
Certyfikat DEKRA