Komunikacja managerska
- kluczowe rozmowy z pracownikami


Termin: 20.09.2018 - 21.09.2018

Lokalizacja: Piaseczno k/Warszawy

Prowadzący: Justyna KozłowskaZakres merytoryczny szkolenia:

Komunikacja w codziennej współpracy z ludźmi
 • Rola managera w efektywnej komunikacji
 • Po ludzku do ludzi – naturalność w komunikacji
 • Kiedy komunikacja powinna być hierarchiczna, a kiedy nie?
 • Kiedy komunikacja działa motywująco, a kiedy demotywująco
Analiza osobistego stylu komunikowania się
 • Jak odbierają mój styl komunikowania się inni ludzie?
 • Jak odbierają mój styl komunikowania się moi pracownicy?
 • Jak odbierają mój styl komunikowania się moi przełożeni?
 • Czy można zmienić osobisty sposób komunikowania się?
Profesjonalna rozmowa z pracownikiem o celach, zadaniach i oczekiwaniach
 • Szczególna rola komunikacji niewerbalnej managera
 • Różnica pomiędzy komunikatem „ja” i komunikatem „ty”
 • Jak formułować cele w rozmowie z pracownikiem?
 • Motywujące stawianie celów
 • Jak wyrazić własne oczekiwania, aby pracownik wiedział czego od niego oczekujemy?
Szczególne znaczenie rozmów monitorujących
 • Znaczenie informacji zwrotnej w codziennej współpracy z ludźmi
 • Jak zachęcać do dawania informacji zwrotnej?
 • Feedback bez krytyki
 • Wsparcie managera w trakcie realizacji zadań
Rozmowy korygujące – sytuacje problematyczne
 • Jak zachować dystans w sytuacjach trudnych
 • Szczególne znaczenie pozytywnego myślenia
 • Jak zachęcać do zmiany w działaniu? – metoda „hamburgera”
 • Zasada konsensusu w rozmowach o problemach
 • Hierarchiczne i niehierarchiczne prowadzenie rozmowy korygującej
Rozmowa podsumowująca realizację celów i zadań
 • Struktura rozmowy kończącej realizację celów i zadań
 • Uznanie i pochwała w rozmowie podsumowującej
 • Jak komunikować osobiste niezadowolenia
 • Rozmowa typu „żółta kartka” i rozmowa typu „czerwona kartka”
Podsumowanie i wnioski

Czas trwania: 2 dni

Pytania w sprawie programów szkoleń otwartych
prosimy kierować na adres:

szkoleniaotwarte(at)machconsulting.pl

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU

pobierz formularz zgłoszeniowy

Termin szkolenia:
20.09.2018 - 21.09.2018

Lokalizacja:
Piaseczno k/Warszawy

CENA za os. (netto): 2500 zł

Ilość osób:

Wypełnij zgłoszenie ONLINE