Compliance w organizacji
- zadania, wdrożenia, odpowiedzialność


Termin: 26.11.2018 - 27.11.2018

Lokalizacja: Piaseczno k/Warszawy

Prowadzący: Andrzej BednarczykKorzyści dla Uczestników:

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających określenie ram programu Compliance, zadań Compliance Officera oraz wprowadzenia skutecznego programu Compliance, jak również wdrożenia rozwiązań, które znaczącą wpłyną na ponoszenie odpowiedzialności przez organizacje i kadrę zarządzająca.Dodatkową wartością jest nabycie wiedzy w zakresie projektowanych zmian w ustawodawstwie i możliwość przygotowania do nich organizacji.

Zakres merytoryczny:

Compliance w organizacji
 • Miejsce, status i funkcja Compliance w organizacji
 • Zadania Compliance
Rola Compliance Officera
Dział Compliance
 • Zasoby, dostęp do informacji i personelu
 • A inne działy wsparcia (back office)
Compliance w kodeksach branżowych i etycznych
 • Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych
 • Wybrane kodeksy branżowe
 • Kodeksy etyki – szanse i zagrożenia
Działania korupcyjne – konsekwencje vs korzyści
Sygnaliści
 • Kim jest sygnalista?
 • Rola sygnalisty i jego status
 • Zasady i środki ochrony
Case study
Skuteczny program Compliance
 • Federal Sentencing Guidelines
 • FCPA
 • The Bribery Act
 • Sapin II 
Due diligence kontrahentów
 • Zysk i zagrożenia
 • Między modelem kontynentalnym a amerykańskim
Wdrożenie programu Compliance  
 • Czas i zasoby
 • Opór w organizacji
 • Podstawowe błędy
System zarządzanie antykorupcyjnego według normy ISO 37001
Ustawa o jawności życia publicznego – system antykorupcyjny według polskiego ustawodawcy
 • Elementy systemu
 • Odpowiedzialność organizacji i kadry kierowniczej
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – stan obecny i horyzont zmian
Odpowiedzialność członków zarządu i kadry zarządzającej w obszarze Compliance
Mediacja w postępowaniach dotyczących korupcji
Case study

Czas trwania: 2 dni

 

 

Pytania w sprawie programów szkoleń otwartych
prosimy kierować na adres:

szkoleniaotwarte(at)machconsulting.pl

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU

pobierz formularz zgłoszeniowy

Termin szkolenia:
26.11.2018 - 27.11.2018

Lokalizacja:
Piaseczno k/Warszawy

CENA za os. (netto): 2500 zł

Ilość osób:

Wypełnij zgłoszenie ONLINE