Awans na Szefa
- wczoraj kolega, dziś przełożony


Termin: 08.04.2019 - 09.04.2019

Lokalizacja: Warszawa - Hotel DeSilva

Prowadzący: Katarzyna Kuna-SzyszkaZakres merytoryczny szkolenia:

Wprowadzenie do szkolenia
 • Nowy szef – nowa rzeczywistość. Wpływ zmiany na pracę zespołu
 • Relacje przed awansem i ich wpływ na dalszą współpracę
 • Godzina „0” – jak przygotować zespół na awans w pracy
Awans i co dalej?
 • Kim teraz jestem? Nowa definicja swojej osoby w strukturze organizacyjnej firmy.
 • Style zarządzania, – jaka forma współpracy z Zespołem jest najkorzystniejsza?
 • Budowanie i przekazywanie swoich oczekiwań.
 • Stare nawyki w pracy. Jak je zmienić?
 • Komunikacja z podwładnym. Sposoby i rodzaje.
Podstawy władzy – budowanie autorytetu lidera
 • Formalna
 • Oparta na charyzmie
 • Ekspercka
 • Karania i nagradzania
 • Relacyjna
Pierwsze najważniejsze działania
 • Expose nowego szefa. Po co? Dlaczego?
 • Przydział ról w strukturze.
 • Szczerość, zaangażowanie i zaufanie w Zespole.
 • Robienie wszystkiego naraz. Efekty braku koncepcji i pomysłu na pracę.
 • Instrumenty wpływu na wyniki; odpowiednia ilość, kierunek i jakość pracy.
 • Wykorzystanie potencjału podwładnych; jak spowodować, aby ludziom chciało się chcieć?
 • „…I co mam teraz zrobić…?” – Dekalog prawidłowych zachowań młodego managera.
Ustalenie zasad funkcjonowania zespołu (tzw. expose szefa)
 • Przedstaw intencje
 • Przedstaw cele
 • Określ system wartości
 • Określ co będziesz wzmacniał a co ganił
 • Pozytywnie podsumuj
Porządkowanie własnego wizerunku wg modelu okien Johari
 • Dlaczego nie zaczniemy pytaniem „Jakie powinny być cechy kierownika?”
 • 4 obszary wiedzy, wizerunku
  • Obszar otwarty (arena)
  • Obszar ukryty (fasada)
  • Obszar ślepy (ślepy punkt)
  • Obszar nieznany
 • Zdefiniowanie obszaru otwartego (samodzielnie każdy uczestnik)
 • Zdefiniowanie obszaru ślepego (poprzez inf. zwrotną)
Rola przełożonego na linii Zarząd – pracownicy
 • Role menedżera, zadania menedżera
 • Najczęściej popełniane błędy
  • Przyjmowanie perspektywy pracownika
  • Strategia wspólnego wroga
  • Reagowanie atakiem na trudną sytuację
 • Przyjmowanie osobistej odpowiedzialności
 • Odwołanie do własnych potrzeb i emocji
Lider vs Pracownicy
 • Typy liderów
 • Co dziś znaczy kierowanie ludźmi?
 • Jak zmienić kryteria myślenia z pasażera na kierowcę
 • Pułapki – przyjaźń czy dyscyplina
 • Świadome budowanie relacji – co wolno a czego unikać
 • Osadzenie się w nowej roli – ile to potrwa?
 • Jak nie popaść w skrajności i zachować równowagę
 • Wewnętrzna opozycja – czyli jak radzić sobie z oporem w grupie albo…dywersją
 • Paradoks niepotrzebnych kompetencji – „pracuj jak do tej pory a przy okazji zarządzaj…”
Przywództwo, model przywództwa w tej sytuacji
 • Zachowania przywódcze
 • Przywództwo czy zarządzanie
 • Przywódca cechy pożądane przez menedżerów i przez podwładnych
 • Komunikacja – czyli skąd wiadomo, czy ludziom coś pasuje
 • Misja, wizja, wartości – dokąd zmierzamy i czy to nasza wspólna droga
 • Zasady współpracy i oczekiwania – tego nie unikniesz czyli „Expose szefa”
 • Informacja zwrotna – słuchaj, wspieraj, mów…czyli nowa „metoda kanapki”
 • Motywowanie – jak dodać skrzydeł
 • Samotność przełożonego – kto wróg a kto przyjaciel
Wespół w Zespół  
 • Fazy procesu grupowego i ich wpływ na pracę zespołu i relacje – co się dzieje, dlaczego i co z tym mogę zrobić
 • Cykl zmiany – cykl żalu – czyli kiedy można wziąć się do pracy?
 • Drugie życie informacji – unikanie pułapek głuchego telefonu
 • Nowe konfiguracje – jak przetrwać przetasowania i formowanie się nowego zespołu
 • Osadzenie się w nowej rzeczywistości – i do dzieła :-)
Zarządzanie informacją zwrotną
 • Korzyści vs funkcje feedbacku.
 • Trudne sytuacje i konflikty przełożony – podwładny. Standardy zachowań.
 • Dekalog feedbacku.
 • Werbalne i niewerbalne środki motywacyjno – dyscyplinujące.
Techniki strategiczne w motywowaniu indywidualnym i zespołowym
 • Pragnienia i zaspokajanie pragnień pracowników w świetle motywowania wg piramidy potrzeb Maslowa.
 • Pracownik, jako przedmiot i podmiot. Teorie X i Y McGregora.
 • Psychologiczne motywowanie potrzebami wg McClellanda.
Funkcje zarządcze, jako fundamenty zarządzania "Koło Zarządcze"
 • Gdzie jestem? Określenie stanu obecnego.
 • „Gdzie chcę być?” Planowanie, jako nadawanie kierunku działaniom.
 • Organizowanie, jako strategia dojścia do celu.
 • Motywowanie. Narzędzia sterowania bezpośredniego.
 • Kontrolowanie Klamra domykająca teorię Koła Zarządczego.
 • Systemy raportowe w firmie i ich przydatność oraz optymalizacja.
Wyznaczanie celów i priorytetów w pracy młodego managera
 • Przykład „5-ciu minut”, jako subiektywny model upływającego czasu.
 • Panowanie nad sobą w czasie. Metody zastosowania w praktyce
 • Budowanie priorytetów na podstawie harmonogramu dnia codziennego – Trening.
 • Stawianie celów w układzie SMART.
 • Realizowanie priorytetów wg techniki „Planowania od tyłu”.
 • Macierz Eisenhowera, czyli metoda „ćwiartek pilnych i ważnych”, jako narzędzie panowania nad wydarzeniami.
Nowy poziom starych relacji
 • Indywidualnie czy zespołowo? Zalety i wady tych rozwiązań.
 • Kiedy prywatnie a kiedy służbowo? Tworzenie nowych granic i zasad współpracy.
 • Zmiany, zmiany, zmiany… – Obawy, lęk, jego źródła i właściwe reakcje.
 • Siła nacisku na dotychczasowych znajomych w nowej formule współpracy. Poziomy elastyczności.
Podsumowanie szkolenia  
 • Formuła SSK
  • Start (jakie techniki zacznę stosować)
  • Stop (jakie zachowania przestanę stosować)
  • Kontynuacja (jakie dobre praktyki będę kontynuował)

Czas trwania 2 dni

Zapytaj o miejsce na szkoleniu
Sprawdź aktualną ofertę
Certyfikat DEKRA