Trener wewnętrzny
- wyższy poziom projektowania warsztatów i treningów


Termin: 03.12.2018 - 05.12.2018

Lokalizacja: Piaseczno k/Warszawy

Prowadzący: Daniel KowalskiIdea kursu polega na wyposażeniu doświadczonych trenerów biznesu, konsultantów, facylitatorów, HR business partnerów oraz managerów w narzędzia projektowania i prowadzenia różnych typów złożonych i zaawansowanych typów spotkań rozwojowych, optymalizacyjnych, analitycznych i kreatywnych.

Uczestnicy kursy nie tylko nauczą się jak projektować tego typu usługi w sposób realizujący założone cele, ale również będą mieli okazje rozwinąć swoje umiejętności zapobiegania oraz reagowania na charakterystyczne dla nich sytuacje trudne.

Każdy trener, konsultant, facylitator, wykładowa czy mówca znajdzie w tym szkoleniu coś dla siebie, gdyż podczas kursu rozwijane będą umiejętności projektowania i prowadzenia niemal wszystkich dostępnych na polskim rynku usług rozwojowych w biznesie.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

Istota projektowania szkoleń i spotkań biznesowych
 • Cele organizacji a cele szkoleniowe – jak przełożyć mierniki biznesowe na cele edukacyjne?
 • Tworzenie wstępnego planu szkolenia
  • Nazwa
  • Cele
  • Oś programu
  • Wsad merytoryczny
  • Metody pracy
  • Wybór i projektowanie ćwiczeń
  • Projektowanie konspektu i materiałów szkoleniowych
  • Projektowanie instrukcji do ćwiczeń, gier i symulacji
  • Projektowanie zadań przed i po szkoleniowych
  • Projektowanie i weryfikacja planu wdrożenia
  • Projektowanie i wybór „przerywników” podczas szkolenia
Osiągnięcie celów biznesowych i umiejętnościowych szkoleń jako kluczowe zadanie trenera na sali szkoleniowej
 • Gra treningowa „Zauważalny czynnik sukcesu” jako przykład weryfikowania realizacji celów szkoleniowych
 • Projektowanie celów a różne formy pracy trenerskiej
 • Szkolenie, warsztat, trening, sesja kreatywna, warsztaty analityczne, warsztaty wdrożeniowe, warsztat rozwiązywania problemów, sesja follow up – różnice
  w projektowaniu. 
 • Efekty szkoleń a cele szkoleń – uczestnik będzie wiedział… potrafił… czy to wystarczy? Mapowanie, opisywanie i obserwacja rozwoju wybranych umiejętności biznesowych
Gry szkoleniowe jako narzędzie pracy z umiejętnościami, refleksją i motywacją
 • Gra szkoleniowa – definicja i różnice wobec innych form pracy trenerskiej
 • Zasady tworzenia gier
 • Przykłady gier
 • Metody omawiania gier szkoleniowych
 • Zalety i wady gier szkoleniowych
 • Błędy i dobre praktyki projektowania oraz wykorzystywania gier szkoleniowych
 • Tworzenie własnych gier szkoleniowych.
 • Sesja testowania gier i informacji zwrotnej
Eksperymenty naukowe jako inspiracja do tworzenia szkoleń
 • Eksperymenty naukowe a wykorzystanie ich w projekcie szkolenia
 • Zasady tworzenia ćwiczeń opartych na eksperymentach naukowych
 • Przykłady wykorzystania eksperymentów naukowych na sali szkoleniowej
  w różnych kontekstach biznesowych
 • Metody omawiania zadań opartych na eksperymentach naukowych
 • Zalety i wady ćwiczeń opartych na eksperymentach naukowych
 • Błędy i dobre praktyki projektowania oraz wykorzystywania eksperymentów
 • Tworzenie własnych ćwiczeń opartych na eksperymentach
 • Sesja testowania ćwiczeń opartych na eksperymentach i informacji zwrotnej
Trening prowadzenia różnych typów warsztatów i treningów a charakterystyczne dla nich sytuacje trudne na sali szkoleniowej
 • Szkolenie – trening sytuacji trudnych
 • Trening umiejętności - trening sytuacji trudnych
 • Gra szkoleniowa - trening sytuacji trudnych
 • Sesja kreatywna - trening sytuacji trudnych
 • Warsztaty opracowania strategii biznesowej - trening sytuacji trudnych
 • Warsztaty generowania innowacji - trening sytuacji trudnych
 • Warsztaty analityczne - trening sytuacji trudnych
 • Warsztaty wdrożeniowe - trening sytuacji trudnych
 • Warsztat rozwiązywania problemów - trening sytuacji trudnych 

Czas trwania: 3 dni

Pytania w sprawie programów szkoleń otwartych
prosimy kierować na adres:

szkoleniaotwarte(at)machconsulting.pl

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU

pobierz formularz zgłoszeniowy

Termin szkolenia:
03.12.2018 - 05.12.2018

Lokalizacja:
Piaseczno k/Warszawy

CENA za os. (netto): 3300 zł

Ilość osób:

Wypełnij zgłoszenie ONLINE
Certyfikat DEKRA