Onboarding
- efektywne wdrażanie nowego pracownika w firmie


Termin: 27.09.2018 - 28.09.2018

Lokalizacja: Piaseczno k/Warszawy

Prowadzący: Magdalena WolańskaKorzyści dla uczestników:

 • Pogłębienie wiedzy w zakresie metod efektywnego organizowania procesu adaptacyjnego
 • Poznanie zadań i odpowiedzialności uczestników procesu
 • Uświadomienia sobie jakich błędów należy unikać w procesie
 • Nabycie umiejętności przygotowywania skutecznego programu adaptacyjnego dla swojej organizacji

Zakres merytoryczny szkolenia:

Istota i cele procesu adaptacji
Uczestnicy procesu onboardingu oraz ich zadania:
 • Bezpośredni przełożon
 • Dział personalny i BHP
 • Opiekun / mentor
 • Pozostali pracownicy
Budowanie skutecznego programu adaptacji nowego pracownika, kontekst:
 • Nowego pracownika,
 • Potrzeb przełożonego,
 • Kultury organizacji
Zestaw informacji o przedsiębiorstwie, z którymi powinien zapoznać się nowo zatrudniony pracownik:
 • misja, wizja, strategia przedsiębiorstwa
 • cele i zadania,
 • procedury wewnętrzne i regulaminy – zasady pracy
Miejsce pracy nowego pracownika
Oczekiwania wobec nowego pracownika – zadania, uprawnienia, odpowiedzialność
Poznanie specyfiki firmy
Czas trwania procesu
Rozmowa podsumowująca proces adaptacyjny – feedback
Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje

Czas trwania: 2 dni

Pytania w sprawie programów szkoleń otwartych
prosimy kierować na adres:

szkoleniaotwarte(at)machconsulting.pl

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU

pobierz formularz zgłoszeniowy

Termin szkolenia:
27.09.2018 - 28.09.2018

Lokalizacja:
Piaseczno k/Warszawy

CENA za os. (netto): 2500 zł

Ilość osób:

Wypełnij zgłoszenie ONLINE