Jak zmniejszyć rotację pracowników przez efektywny onboarding


Termin: 11.03.2019 - 12.03.2019

Lokalizacja: Pruszków k/Warszawy

Prowadzący: Magdalena WolańskaCel szkolenia:

Poznanie roli i znaczenia procesu adaptacji nowego pracownika dla firmy i zespołu. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie organizowania i prowadzenia tego procesu, od którego jest uzależniona późniejsza efektywność w pracy i sposób wykorzystania potencjału nowego pracownika dla potrzeb firmy. Zapoznanie  z najczęściej popełnianymi błędami by uniknąć fluktuacji kadr, braku lojalności wobec pracodawcy czy większej ilości popełnianych błędów przez nową osobę, rozczarowana skutkującego mniejszą satysfakcją i motywacją do pracy.   
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają kolejne etapy procesu adaptacji oraz rolę osób uczestniczących w tym procesie. Nabędą praktyczne umiejętności opracowania programu adaptacyjnego dla swojej firmy.

 

Korzyści dla Uczestników:

 • Pogłębienie wiedzy w zakresie metod efektywnego organizowania procesu adaptacyjnego
 • Poznanie zadań i odpowiedzialności uczestników procesu
 • Uświadomienia sobie jakich błędów należy unikać w procesie
 • Nabycie umiejętności przygotowywania skutecznego programu adaptacyjnego dla swojej organizacji

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

Kiedy kończy się rekrutacja i zaczyna wdrożenie pracownika
Istota i cele procesu adaptacji
Jak reagujemy na zmiany
Od czego zależy sukces adaptacji i koszty źle przeprowadzonego procesu
Czynniki wpływające na czas trwania procesu onboarding’u
Uczestnicy procesu wdrożenia nowego pracownika oraz ich zadania
 • Bezpośredni przełożony
 • Dział personalny, dział szkoleń
 • Opiekun / mentor
 • Pozostali pracownicy
Etapy procesu efektywnego onboarding ’u
 • Jak przygotować firmę na przyjście nowego pracownika
 • Dzielenie się wiedzą
 • Wymiar zawodowy i wymiar społeczny adaptacji – wskaźniki skutecznej adaptacji
 • Typy adaptacji i narzędzia wspierające
Budowanie programu adaptacji nowego pracownika
 • Zestaw informacji o przedsiębiorstwie, z którymi powinien zapoznać się nowo zatrudniony pracownik:
 • Wprowadzenie do świata obowiązków i zadań na danym stanowisku pracy
 • Normy społeczne obowiązujące w firmie
 • Integracja z zespołem pracowników 
Rozmowa podsumowująca proces adaptacyjny – feedback
Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje
Opracowanie programu adaptacyjnego dla swojej firmy

Czas trwania: 2 dni

Pytania w sprawie programów szkoleń otwartych
prosimy kierować na adres:

szkoleniaotwarte(at)machconsulting.pl

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU

pobierz formularz zgłoszeniowy

Termin szkolenia:
11.03.2019 - 12.03.2019

Lokalizacja:
Pruszków k/Warszawy

CENA za os. (netto): 2500 zł

Ilość osób:

Wypełnij zgłoszenie ONLINE
Certyfikat DEKRA