Zarządzanie regionem,
czasem i skuteczne delegowanie


Termin: 24.10.2019 - 25.10.2019

Lokalizacja: Warszawa - Hotel Victor by DeSilva

Prowadzący: Mariusz WalczakKorzyści dla Uczestników:

 • Analiza obecnego stylu zarządzania regionem
 • Poznanie nowych metod zarządzania regionem – inspiracje do wprowadzania korzystnych zmian – podnoszenie efektywności i wydajności
 • Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem i delegowania wymiana doświadczeń w gronie praktyków
 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 

Cz. I Zarządzanie regionem 

Przeprowadzenie analizy regionu
Opracowanie wewnętrznego programu zarządzania terenem obejmującego:
 • Plan sprzedaży i plan obrotów, analiza wydajności,
 • Struktura zamówień w terenie,
 • Struktura Klientów i związane z nią generowane obroty,
 • Udziały w rynku w odniesieniu do poszczególnych grup Klientów,
 • Zdobywanie nowych Klientów,
 • Analiza ABC posiadanych Klientów,
 • Analiza wielkości zamówień,
 • Analiza nierentownych Klientów, struktura generowanego obrotu w terenie,
 • Analiza konkurencji w danym terenie,
 • Analiza polityki cenowej i rabatowej, analiza działań wspierających sprzedaż w terenie
Stworzenie systemu efektywnej pracy w terenie
 • Cele i zadania handlowców sprzedających w terenie
 • Planowanie trasy w terenie i terminarza spotkań
 • Sprawozdania z przeprowadzonych spotkań z Klientami
 • Podstawowe zasady organizacji czasu - Zasada Pareto
Stworzenie systemu kontroli efektywności pracy w terenie

Cz. II Time management i skuteczne techniki delegowania

Znaczenie umiejętnego radzenia sobie z czasem - definicja czasu
 • Inwentaryzacja czasu - kto lub co zabiera nam czas?
 • Analiza najczęstszych pochłaniaczy czasu i sposoby radzenia sobie z nim.
 • Wyznaczanie celów i zasady ich skutecznej realizacji
Zasady racjonalnego planowania czasu
 • Twoja krzywa wydajności
 • Planowanie działań etapami
 • Sporządzaniu planu dnia, tygodnia, miesiąca
 • Prowadzenie listy zadań
Rozpoznawanie i wyznaczanie priorytetów
 • Efektywna organizacja i realizacja zdań
 • Zadania rutynowe, selekcjonowanie i zbieranie zadań
 • Stworzenie własnej check listy. Praca z terminarzem
 • Różnice pomiędzy ważnym, a natychmiastowym zadaniem
 • Zasady sprawnie przeprowadzonego spotkania
Umiejętność podejmowania decyzji i delegowania
 • Dlaczego, co, jak i kiedy delegujemy – zrozumienie istoty delegowania
 • Twarde i miękkie zasady delegowania
 • Różne stopnie delegowania – w zależności od zaufania i powierzonej pracownikowi odpowiedzialności
 • Mity na temat delegowania
 • Motywacyjny i rozwojowy aspekt delegowania

 

Czas trwania: 2 dni

Zapytaj o miejsce na szkoleniu
Sprawdź aktualną ofertę
Certyfikat DEKRA