Zarządzanie produkcją

Przeczytaj ciekawy artykuł - linkTermin: 04.04.2019 - 05.04.2019

Lokalizacja: Katowice

Prowadzący: Grzegorz DąbrowskiZakres merytoryczny szkolenia:

Definicje związane z procesami produkcyjnymi
 • Zdefiniowanie wydajności, zdolności produkcyjnej oraz samego procesu produkcji,
 • Definicje operacji, zabiegu, czasu przygotowawczo-zakończeniowego i innych parametrów,
 • Zdefiniowanie elementów składowych procesu produkcji,
Dział utrzymania ruchu w kontekście wsparcia produkcji
 • Zadania Działu Utrzymania Ruchu,
 • Zastępowalność maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Pomiar kosztów alternatywnych w kontekście awarii maszyn /urządzeń produkcyjnych,
 • Wykorzystanie karty urządzenia do pomiaru rentowności maszyn i urządzeń produkcyjnych,
Normowanie/Pomiar materiałochłonności w odniesieniu do Technicznego Kosztu Wytworzenia /TKW/
 • Elementy składowe TKW,
 • TKW oraz jego powiązania informacyjne i kosztowe z działem konstrukcyjnym i technologicznym,
 • Modelowanie szablonu planowania produkcji,
 • Przewodnik warsztatowy i karta pracy jako podstawowe dokumenty zarządzania procesami produkcją,
Technika wykresów korelacyjnych do oceny efektywności procesu produkcji
 • Wykresy korelacyjne w pomiarze zużycia materiałów, narzędzi oraz energii elektrycznej,
 • Karta OEE /pomiar efektywności maszyny, urządzenia czy stanowiska roboczego/,
Optymalizacja procesów produkcji na podstawie odchyleń na TKW
 • Arkusz Excel’a w zastosowaniu w praktyce pomiaru odchyleń,
 • Prognozowanie w kontekście planowania produkcji,
Zakup materiałów jako forma optymalizacji procesu produkcji

Czas trwania: 2 dni

Zapytaj o miejsce na szkoleniu
Sprawdź aktualną ofertę
Certyfikat DEKRA