Optymalizacja procesów produkcyjnych
-Techniki Lean, Value Stream Mapping

Przeczytaj ciekawy artykuł - linkTermin: 09.12.2019 - 11.12.2019

Lokalizacja: Warszawa - Hotel DeSilva

Prowadzący: Lidia KrużyckaZakres merytoryczny:

Filozofia Lean Management – podstawowe założenia , definicje
Muda –  definicja marnotrawstwa, czyli ukrytych kosztów przedsiębiorstwa
Mapowanie strumienia wartości – Value Stream Mapping
 • Pojęcie strumienia wartości, podział na strumienie
 • Wybór rodziny produktów i reprezentanta
 • Zbieranie wiarygodnych danych
 • Mapowanie przepływu informacji w strumieniu
 • Definicje: T/T, C/T, L/T, V/A, DOH
 • Wykonanie mapy stanu istniejącego
Projektowanie stanu przyszłego - Value Stream Designing (VSD), Value Stream Work Plan (VSP)
 • Wytyczne do budowy mapy
 • Budowa mapy
 • Plan działania na podstawie zbudowanej mapy
5S – czyli systemowe utrzymanie czystości oraz eliminacja uciążliwości na stanowisku pracy
 • Charakterystyka 5S
 • Przykłady z innych firm
Standaryzacja – zrozumienie istoty standardów i ich ogromnej roli w organizacji procesów
 • Budowa standardów
 • Rola operatorów, technologów i działu utrzymania ruchu w budowaniu standardów
 • Przykładowe karty standaryzacji
Organizacja i projektowanie stanowisk/gniazd/linii wytwórczych
 • OPF (One Piece Flow)
 • Równoważenie obciążeń stanowisk/linii/operatorów – balansowanie,
 • Możliwości skrócenia  L/T, podział czynności na wewnętrzne i zewnętrzne
SMED – analiza  i skracanie czasu przezbrojeń
 • Kroki tradycyjnego przezbrojenia
 • Czynności w przezbrojeniu
 • Rodzaje przezbrojeń
 • Etapy wprowadzania zmian w przezbrojeniach
TPM – Total Productive Maintenance
 • Filary i założenia
 • OEE – charakterystyka strat na efektywności
System ssący (Pull, Kanban)
 • Magazyn a supermarket – charakterystyka i przykłady
 • Charakterystyka i przykłady pętli Kanban
Logistyka wewnętrzna
 • Zasilanie stanowisk – Butterfly, pętla Mleczarza
 • Rola operatora
 • Kalkulacja trasy
Angażowanie pracowników (budowanie i motywowanie zespołów) - Kaizen
 • Elementy angażujące pracowników
 • Otwarta polityka informacyjna
 • Komunikacja międzyludzka
 • Program Pomysłów Pracowniczych/System Sugestii (zadania pracowników, kryteria oceny oraz nagradzania pracowników)
 • Warsztaty Kaizen


Czas trwania: 3 dni

Zapytaj o miejsce na szkoleniu
Sprawdź aktualną ofertę
Certyfikat DEKRA