Lean w logistyce

Przeczytaj ciekawy artykuł - link



Termin: 28.11.2019 - 29.11.2019

Lokalizacja: Warszawa - Hotel DeSilva

Prowadzący: Lidia Krużycka



Zakres merytoryczny:

Filozofia Lean Management – filozofia, historia, korzyści, strategia
 • Istota podejścia Kaizen
 • 5 ZASAD LEAN – Określenie Wartości, Strumień Wartości, Przepływ, Wyciąganie (PULL) w procesie produkcji, Doskonalenie
Charakterystyka przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja marnotrawstwa (7 MUDA), czyli ukryte koszty przedsiębiorstwa
 • Pojęcie strumienia wartości; definicje: T/T, C/T, L/T, V/A, DOH
 • Mapowanie strumienia wartości (Value Stram Mapping) - jako podstawowe narzędzie do planowania zmian
Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing
 • 5S - Systemowa organizacja stanowiska pracy – charakterystyka narzędzia, przykłady, zastosowanie w magazynach
 • Standaryzacja pracy – zrozumienie istoty standardów i ich ogromnej roli w organizacji procesów; budowa standardów, przykładowe karty standaryzacji
 • SMED – skracanie czasu przezbrojenia
 • TPM, wskaźnik OEE – charakterystyka strat na efektywności
 • OPF (One Piece Flow) oraz podstawowe zasady projektowania linii/gniazd wytwórczych w oparciu o Lean
Zasady funkcjonowania systemu ssącego (PULL)
 • Różnice między Pull a Push
 • Charakterystyka elementów: sygnały, supermarket, tablice
 • Projektowanie pętli Kanban
 • Czym jest PEACEMAKER w procesie produkcyjnym?
 • Analiza i redukcja punktów różnicowania produktów – minimalizacja wielkości zapasu
 • Ustalenie wielkości zapasów, polityka zarządzania grupami produktów
 • Zasady kalkulacji ilości zapasów – charakterystyka poziomów
 • Kalkulacja ilości sygnałów w pętli Kanban
 • Kalkulacja supermarketów przystanowiskowych
Butterfly – zasilanie stanowisk w pętli Mleczarza
 • Zadania Butterfly’a oraz korzyści wynikające z wdrożenia
 • Rola operatora
 • Przykładowa kalkulacja trasy
Heijunka – równoważenie poziomu produkcji
 • Planowanie w strumieniu wartości
 • Sterowanie systemem ssącym: zmiany popytu, budowanie zapasu sezonowego, kontrola i aktualizacja stanu zapasów
 • Heijunka – zasady
Harmonogram wdrożenia Kanban, analiza problemów na poszczególnych etapach

Czas trwania: 2 dni

Zapytaj o miejsce na szkoleniu
Sprawdź aktualną ofertę
Certyfikat DEKRA