Prawo Pracy 2017/2018
- nowe zasady i projektowane zmiany

Proszę o ofertę

Korzyści dla Uczestników:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami w prawie pracy oraz przedstawienie planowanych zmian w prawie pracy;

Po szkoleniu Uczestnicy nabędą umiejętnosci jak prawidłowo stosować nowe przepisy z zakresu prawa pracy oraz jak przygotować firmę do nowych wymagań ustawodawcy w zakresie prawa pracy

Zakres merytoryczny szkolenia:

Ogólne omówienie zmian w prawie pracy w roku 2017 
Ogólne omówienie planowanych zmian w prawie pracy w roku 2018
Świadectwo pracy po zmianach przepisów z roku 2017
 • Kiedy i w jakich sytuacjach należy wydać świadectwo pracy
 • Nowe zasady wystawiania świadectw pracy
 • Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy
 • Jak sprostować lub uzupełnić świadectwo pracy
 • Duplikat świadectwa pracy
 • Przepisy przejściowe
Nowe zasady zatrudniania Zleceniobiorców po zmianach z 2017 roku
 • Zleceniobiorca czy pracownik
 • Ochrona wynagrodzenia Zleceniobiorcy- stawka godzinowa
 • Kontrola PIP- uprawnienia związane z umowami zlecenia
Zmiana terminów roszczeń wnoszonych do sądu po nowelizacji z roku 2017
 • Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • Żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania
 • Żądanie nawiązania stosunku pracy
 • Przepisy przejściowe
Uprawnienia rodzicielskie po zmianach- wybrane zagadnienia
Zmiany w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych
 • Ograniczenia stosowania pracy tymczasowej
 • Nowe obowiązki związane z pracownikami tymczasowymi
 • Wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop
 • Kontrola PIP- uprawnienia związane z pracownikami tymczasowymi
Wynagrodzenie za pracę w roku 2018
Projektowane zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w prawie pracy.
Projektowane zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
Projektowane zmiany w zakresie ustawy o związkach zawodowych.
Orzeczenia Sądu Najwyższego z roku 2016 i roku 2017

Czas trwania: 1 dzień