TWORZENIE UMÓW ZLECENIE W PRAKTYCE


CZAS PRACY

– organizowanie, rozliczanie, planowanie


Prawo Pracy 2017/2018

- nowe zasady i projektowane zmiany


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW WEDŁUG NOWYCH ZASAD

czyli Polacy i Cudzoziemcy na polskim i unijnym rynku