ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – JAK EFEKTYWNIE PRZEJŚĆ PRZEZ PROCES
– zasady, tryby, oferta i środki zaradcze

Proszę o ofertę

Korzyści dla Uczestników:

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych kwestii związanych z systemem zamówień publicznych oraz nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.

Na szkoleniu Uczestnicy zapoznają się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych oraz z zasadami ubiegania się i udzielenia zamówień publicznych

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Zamówienia publiczne- najważniejsze zagadnienia
 • Kiedy zachodzi obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zasady udzielania zamówień publicznych
  • Zasada równego traktowania wykonawców
  • Zasada uczciwej konkurencji
  • Zasada jawności postępowania
  • Zasada przejrzystości
  • Zasada proporcjonalności
  • Zasada pisemności prowadzonego postępowania
  • Zasada prymatu trybów przetargowych 
 • Udzielanie zamówień publicznych
  • Tryby udzielania zamówień
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Oferta
 • Umowa i jej realizacja
  • Termin
  • Strony
  • Czas trwania
  • Wynagrodzenie
  • Zabezpieczenia umowy
  • Przedmiot umowy
  • Możliwość zmiany umowy
 • Uprawnienia i obowiązki wykonawcy
  • Dokumentowanie postepowań
  • Środki odwoławcze
  • Najnowsze zmiany przepisów w zakresie zamówień publicznych

Czas trwania: 1 dzień