UMOWY HANDLOWE
– jak zabezpieczyć interes firmy

Proszę o ofertę

Korzyści dla Uczestników:

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie przy zawieraniu umowy, które mają znaczenie przy późniejszej realizacji zobowiązań danej umowy; wskazanie na możliwość i zakres swobody umów; wskazanie co powinna zawierać umowa, by zabezpieczyć interes firmy oraz zwiększenie bezpieczeństwa w transakcjach handlowych.

Na szkoleniu uczestnicy:

 • zdobędą umiejętności redagowania umów;
 • zostaną wyczuleni na zapisy mogące mieć negatywne konsekwencje dla firmy;
 • nabędą umiejętność zabezpieczania umów

Zakres merytoryczny szkolenia:

Wprowadzenie
 • Czym jest umowa
 • Rodzaje umów handlowych
 • Swoboda umów i jej ograniczenia
Zawarcie umowy
 • Czynności poprzedzające zawarcie umowy
 • Tryby zawarcia umowy: oferta, aukcja i inne
 • Strony umowy, reprezentacja
 • Formy zawarcia umowy
 • Treść umowy
Zabezpieczenia w umowach
 • Zadatek a zaliczka
 • Poręczenia, weksel, poręczenie wekslowe
 • Gwarancja
 • Ubezpieczenie
 • Poddanie się egzekucji
 • Zastaw zwykły i rejestrowy
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie 
Wykonanie umów
 • Miejsce wykonania zobowiązania
 • Termin wykonania zobowiązania
 • Zaliczenie zapłaty
 • Kary umowne
 • Odszkodowanie
 • Dochodzenie roszczeń
 • Przedawnienie roszczeń
Zakończenie umowy
 • Odstąpienie
 • Wypowiedzenie
 • Rozwiązanie
 • Wygaśnięcie
Najczęstrze błędy przy zawieraniu umów
Czas trwania: 1 dzień