NOWY VAT 2018
– split payment (podzielona płatność) i inne zmiany

Proszę o ofertę

Ministerstwo Finansów, w związku z koniecznością m.in. uszczelnienia systemu podatku VAT, prezentuje coraz to nowe zmiany, które z jednej strony mają zapewnić stałe wpływy do budżetu, ale z drugiej wpływają na rozliczenia wszystkich podatników.

Każdy podatnik powinien przede wszystkim zapoznać się z projektem nowelizacji ustawy wprowadzający do ustawy mechanizm podzielonej płatności (split payment). Oznacza to rewolucję w rozliczaniu podatku od towarów i usług już od dnia 1 kwietnia 2018 r., bowiem od tego dnia nabywca towarów i usług stosując mechanizm podzielonej płatności będzie miał możliwości zapłaty kwoty VAT z faktury na wyodrębniony rachunek, którym sprzedawca nie będzie mógł swobodnie dysponować. Wiązać się to będzie z przemodelowaniem systemu VAT jak i będzie miało bezpośredni wpływ na płynność finansową podatników.

Warto już teraz poznać projektowane przepisy, aby przygotować się do zmian zwłaszcza w zakresie systemów księgowych i płatniczych.  

Zakres merytoryczny szkolenia:

Podzielona płatność – nowelizacja ustawy VAT jak się przygotować
 • Podzielona płatność jako mechaizm likwidacji nadużyć w podatku od towarów i usług – istota i proponowany model w RP
 • Zasady stosowania systemu podzielonej płatność – kto jest uprawniony i w jakich przypadkach?
 • Czy sprzedawca towarów i usług będzie miał wpływ na sposób płatności (standardowy/split payment)?
 • Zasady tworzenia rachunków VAT – czy należy złożyć wniosek do banku, czy rachunek będzie oprocentowany?
 • Zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT – w jakich przypadkach sprzedawca może wydatkować środki z rachunku VAT?
 • Zachęty do stosowania mechanizmu podzielonej płatności – szybszy zwrot VAT, brak sankcji VAT i solidarnej odpowiedzialności, obniżone odsetki za zwłokę
 • Zmniejszona kwota podatku do wypłaty w przypadku stosowania podzielonej płatności – zasady wyliczania nowej ulgi w VAT
 • Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT – w jakich sytuacjach jest możliwy?
 • Zasady zakładania i prowadzenia rachunku VAT – obowiązki podatnika związane z rachunkami bankowymi
 • Egzekucja środków zgromadzonych na rachunku VAT – na jakich zasadach i w jakich przypadkach?
 • Kredyt na pokrycie strat związanych ze wróżeniem mechanizmu podzielonej płatności
 • Sposób księgowania płatności w systemie podzielonej płatności – czy stosowanie nowego mechanizmu będzie miało wpływ na sposób księgowania?
 • Wpływ podzielonej płatności na płynności finansową podatników – możliwość swobodnego dysponowania jedynie kwotą netto z wystawionej faktury
 • Nowy tryb zwrotu podatku na rachunek VAT – zasady stosowania 
Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych
 • Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić fakturę do paragonu (rewolucyjna zmiana)?
 • Kto i od kiedy będzie obowiązany stosować „nowe” kasy fiskalne połączone online z Centralnym Repozytorium Kas?
 • Zwolnienia z kas fiskalnych – obecne przepisy obowiązują tylko do końca 2017 r. – jak będą wyglądać zwolnienia z kas w 2018 r.?
 • Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów – skutki dla podatników
 • Nowy tryb wystąpienia do urzędu skarbowego celem potwierdzenia rzetelności rozliczeń kontrahenta – czy należy weryfikować każdego kontrahenta?
 • Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i ewentualnie przywróconych do rejestru VAT
 • Bieżąca analiza rachunków bankowych w związku z nowelizacją ustawy STIR – kogo będzie dotyczyć analiza rachunków?
 • Wprowadzenie tzw. białej listy podatników zawierającej wykaz rachunków bankowych kontrahentów – skutki dla rozliczeń podatkowych. Udostępnienie listy podatników VAT na strona MF wraz z informacjami rejestracyjnymi jako podstawa weryfikacji kontrahenta
 • Objęcie od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem wysłania JPK_VAT wszystkich podatników VAT czynnych – od tego dnia JPK_VAT będzie obowiązkowy dla ponad półtora miliona podatników VAT! Praktyczne skutki dla rozliczeń podatku od towarów i usług
 • Centralny Rejestr Faktur – istota mechanizmu i koszt jego wdrożenia
 • Zastąpienie klasyfikacji PKWiU klasyfikacją CN (fundamentalna zmiana) – wpływ na podatników stosujących obniżone stawki VAT oraz odwrotne obciążenie 
Błędy w wypełnianiu Jednolitego Pliku Kontrolnego – wg. informacji MF
 • Podstawowe błędy i nieprawidłowości w JPK – m.in. skutki nabycia od podatnika niezarejestrowanego VAT (w ciągu 4 miesięcy 2017 r. organy wykreśliły z rejestrów VAT ponad 40 000 firm!)
 • Jak unikać błędów, aby system MF potwierdził prawidłowość sporządzonego dokumentu JPK?
 • Jak się zachować w przypadku kontroli JPK?
 • Czy tracimy prawo do odliczenia w przypadku wykrycia, że dostawca lub usługodawca nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT? 
Praktyczne skutki dla podatnika wprowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej od dnia 1 marca 2017 r.
 • Likwidacja dotychczasowych urzędów skarbowych i wprowadzenie na ich miejsce Krajowej Administracji Skarbowej
 • Właściwość organów podatkowych z podziałem na poszczególne tytuły podatkowe.
 • Sposób prowadzenia kontroli podatkowej po zmianach; uprawienia podatnika – co się zmieniło?
 • Kiedy występuje według nowych regulacji prawo do korekty deklaracji – istotna zmiana!

Czas trwania: 1 dzień