OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE
- RODO dla Działów HR, Rekrutacji, Kadr i Płac

Proszę o ofertę

Korzyści dla Uczestników:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników szkolenia na dostosowanie ich organizacji/firmy do nowych wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Uczestnicy warsztatów zapoznają się m.in. z:

 • obowiązkami spoczywającymi na administratorach danych osobowych;
 • zasadami, którymi należy się kierować przy przetwarzaniu danych osobowych;
 • obowiązkami, jakie spoczywają na pracodawcach w związku z przetwarzanymi danymi pracowników i kandydatów do pracy;
 • zasadami prawidłowego przetwarzania i udostępniania danych osobowych;
 • uprawnieniami przysługującymi osobom, których dane są przetwarzane;
 • najczęściej popełnianymi przez administratorów (lub ich pracowników) błędami w procesach przetwarzania danych oraz konsekwencje naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • rolą i uprawnieniami ABI oraz IOD w organizacji;

Uczestnicy warsztatów nabędą umiejętności identyfikowania procesów przetwarzania danych osobowych w firmie, wyłaniania uczestniczących w nim osób oraz weryfikowania poprawności zbierania i przetwarzania danych osobowych. Otrzymają narzędzia i wzory dokumentów pozwalające na przygotowanie firmy do spełnienia nowych wymagań przepisów (przykładowe klauzule informacyjne, rejestr czynności przetwarzania danych i szacowanie ryzyka w ochronie danych)

Zakres merytoryczny szkolenia:

Czym jest ochrona danych osobowych – podstawowe pojęcia
 • Kogo dotyczą przepisy o ochronie danych osobowych - zakres stosowania ustawy.
 • Podstawowe pojęcia i definicje aktualne i nowe.
 • Kto jest właścicielem danych osobowych? Administrator i współ-administrator danych. Kiedy mamy do czynienia z powierzeniem a kiedy z udostepnieniem danych?
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Zmiany przepisów - rozporządzenie UE i polskie przepisy o ochronie danych osobowych.
Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Najczęściej popełniane błędy przez administratorów/pracodawców.
 • Sankcje za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Samokontrola i obowiązek zgłaszania naruszeń.
Od zbioru danych do rejestru czynności przetwarzania
 • Obecna dokumentacja:
  • Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
  • Instrukcje zarządzania systemami informatycznymi
  • Ewidencja upoważnień
  • Rejestr zbiorów danych
  • Pozostałe dokumenty
  • Nowe obowiązki administratora:
Co to jest rejestr czynności przetwarzania danych?
 • Kiedy konieczne jest szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych?
 • Zgłaszanie incydentów naruszenia ochrony danych.
 • Jak wybrać właściwego Procesora dla powierzanych danych?
 • Rozszerzony obowiązek informacyjny.
 • Nowe prawa osób, których dane są przetwarzane.
Procesy przetwarzania danych w firmie:
 • Identyfikacja procesów przetwarzania
 • Procesy wewnętrzne:
  • Księgowość
  • Sprzedaż
  • Marketing i PR
  • Produkcja
  • Administracja
  • Administracja Personalna (Rekrutacja, Kadry i Płace):
 • Rekrutacja zgodna z GIODO i RODO;
 • Obowiązek informacyjny względem pracownika;
 • Dane przetwarzane przez pracodawcę, w tym dane wrażliwe;
 • Czy „służbowe dane pracownika” podlegają ochronie;
 • Prawo do „prywatności” pracownika (e-mail; GPS);
 • Monitoring wizyjny;
 • Zasady udostępniania i powierzania danych osobowych pracownika (banki, urzędy, rodzina, prywatna opieka zdrowotna, karty sportowe);
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin przez ZFŚS czy organizacje związkowe
Procesy zlecane na zewnątrz:
 • Usługi chmurowe
 • Partnerzy biznesowi
  • Weryfikacja celu i podstawy legalizującej przetwarzanie.
  • Udokumentowanie prawidłowości pozyskania i adekwatności zbieranych danych.
  • Identyfikacja osób odpowiedzialnych za proces przetwarzania danych (właściciel procesu) oraz osób uczestniczących w tym procesie – zakres wydanych upoważnień.
  • Rejestr czynności przetwarzania – nowy obowiązek – omówienie wzorów zaproponowanych belgijskim i francuskim przedsiębiorcom.
  • Kiedy trzeba oszacować ryzyko w ochronie danych osobowych? Jaką metodologię wybrać?  Narzędzia zaproponowane przez francuski urząd ds. ochrony danych (CNIL), metodologia ISO, autorskie rozwiązania – przegląd i omówienie.
Rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Który podmiot jest zobowiązany do powołania IOD.
 • Obowiązki i uprawnienia ABI / IOD.
 • Narzędzia pracy IOD.
 • Samokontrola i zgłaszanie naruszeń.
Jak zabezpieczyć dane osobowe?
 • Środki organizacyjne.
 • Środki techniczne.
 • Obowiązek stałego monitorowania ryzyka.
 • Branżowe Kodeksy Dobrych Praktyk
Zagadnienia szczególne.
 • Przetwarzanie danych osobowych w firmach międzynarodowych.
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Case study – warsztat praktyczny.
Podsumowanie oraz dyskusja.

Czas trwania: 1 dzień