TWORZENIE DOKUMENTACJI WYMAGANEJ NA GRUNCIE RODO

– warsztat praktyczny


OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE

- RODO dla Działów HR, Rekrutacji, Kadr i Płac