ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
- planowanie, realizacja, narzędzia

Proszę o ofertę

Korzyści dla Uczestnika:

 • Na szkoleniu uczestnicy poznają główne zasady metodologii pracy projektowej
  oraz główne narzędzia wykorzystywane w budowaniu i zarządzaniu projektami.
 • Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zaadoptować oraz używać poszczególne
  elementy w zakresie, jaki wymaga prowadzony przez nich projekt.


Zakres merytoryczny szkolenia:

Zarządzanie projektami - wprowadzenie
 • Definicja oraz cechy projektu
 • Czym jest, czym nie jest projekt?
 • Korzyści wynikające z kultury pracy metodą projektową
 • Zarządzanie projektem – czym jest jego rola w organizacji?
Główne fazy projektów
 • Faza przedprojektowa – cele i główne elementy
 • Faza rozpoczęcia projektu – główne elementy
 • Fazy planowania i realizacji projektu – ich zależność oraz główne elementy
 • Faza podsumowania i zakończenia projektu – główne elementy
 • Monitorowanie i kontrolowanie w poszczególnych fazach
Zarządzanie projektem - planowanie
 • Waga planowania w projekcie
 • Planowanie - zadania kierownika projektu
 • Planowanie zakresu oraz jakości projektu oraz produktów
 • Planowanie kosztów, zasobów oraz czasu
 • Planowanie ryzyk oraz metod zarządzania nimi
 • Planowanie wpływu, jaki mogą mieć na projekt osoby z i spoza projektu (organizacji)
 • Planowanie efektywnej komunikacji
 • Zarządzanie projektem - realizacja
 • Znaczenie fazy realizacji
 • Rola i zadania kierownika projektu
 • Zarządzanie zakresem, jakością i zmianą
 • Zarządzanie ryzykiem oraz sytuacjami nadzwyczajnymi
 • Zarządzanie budżetem, kosztami
 • Zarządzanie dostawcami oraz zamówieniami
 • Zarządzanie komunikacją i zespołem
Projekt – główne elementy
 • Cel i zakres projektu
 • Co ma wpływ na jakość projektów?
 • Podstawowe fazy w projektach
 • Główne osoby i ich role w projektach
Narzędzia projektowe  
 • Podstawowe założenia projektu
 • Dokument inicjujący projekt – karta projektu.
 • Budowa zakresu projektu – Struktura Podziału Pracy
 • Planowanie działań – Diagram Sieciowy
 • Monitorowanie działań vs plan – Harmonogram Gantt’a
 • Monitorowanie budżetu – Harmonogram Budżetu
Tworzenie własnego projektu przy użyciu narzędzi i metodologii

Czas trwania: 2 dni