ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY

Proszę o ofertę

Korzyści dla Uczestników:

 • Zwiększenie skuteczności zarządzania zespołem sprzedaży
 • Rozwijanie kompetencji Szefa Sprzedaży w zakresie definiowania celów, planowania sprzedaży, kontrolowania, zatrudniania handlowców.
 • Skuteczne podejmowanie decyzji związanych z funkcjami kierowniczymi
 • Optymalizacja stawianych celów i zadań
 • Wzrost efektywności zarządzania zespołem sprzedaży
 • Autodiagnoza własnych umiejętności menedżerskich
 • Wymiana doświadczeń w gronie praktyków
 

Zakres merytoryczny szkolenia:

Kształtowanie pożądanego wizerunku Managera Sprzedaży
 • Czym jest zarządzanie? Omówienie 4 funkcji kierowniczych.
 • Zrozumienie pojęć przywództwa i zarzadzania oraz związanych z nimi czynników sukcesu
 • Rozwijanie osobistego aspektu przywództwa
 • Budowanie autorytetu lidera/managera
 • Czynniki osłabiające Twój autorytet
Kluczowe umiejętności w zarządzaniu sprzedażą
 • Sprzedaż jako podstawowy element strategii firmy
 • Strategie sprzedażowe w firmie ; współpraca z dotychczasowymi Klientami, pozyskiwanie nowych Klientów, cross selling
 • Procesy sprzedaży i ich dostosowanie do specyfiki firmy
 • Zarządzanie przez ustalanie celów - Model trzech wymiarów zarządzania RAF
 • Definiowanie celów sprzedaży, określenie celów indywidualnych i zespołowych
 • Określanie i stawianie efektywnych celów ilościowych, jakościowych i kierunkowych – KIJ
 • Planowanie sprzedaży – koncepcja Platformy Klientów
 • Monitorowanie procesów sprzedaży – pipeline (prawdopodobieństwo sukcesu)
 • Usystematyzowane podejście do pracy z rynkiem i Klientami 
Przygotowanie mentalne – jak poradzić sobie ze stresem i lękiem przed spotkaniem T2T
 • Optymizm kontra pesymizm w trudnej pracy KAM-a
 • Jak przeciwdziałać sabotażowi negatywnych myśli i presji otoczenia
 • Wysokie PWW i zdrowa samoocena jako niezbędna baza do odnoszenia sukcesów w rozmowach rocznych
 • Źródła stresu
 • Techniki redukcji stresu 
Roczne rozmowy handlowe - negocjacje
 • Różnica między negocjacjami, a sprzedażą
 • Przestrzeń negocjacyjna podczas rozmów rocznych
 • Taktyka i psychologia w negocjacjach rocznych z kupcami
 • Analiza VI „złotych reguł” w negocjacjach kupieckich
 • Sposoby właściwej reakcji w sytuacji mocnego narzekania ze stron kupca
 • Stanowczość, konsekwencja i profesjonalizm zamiast agresji
 • Triki wywierania wpływu stosowane przez kupców
 • Jak przygotowują się do negocjacji rocznych kupcy

 Czas trwania: 2 dni