OCENA ROCZNA PRACOWNIKÓW
dla managerów i pracowników działów HR

Proszę o ofertę

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • w pełni przygotowani do prowadzenia procesu oceny rocznej
 • wypracowywać system oceny w oparciu o opis kompetencji
 • opisywać kompetencje za pomocą aktywności
 • oceniać poszczególne aktywności
 • wyposażeni w narzędzia pozwalające dokonać oceny rocznej pracownika
 • świadomie i umiejętnie reprezentować firmę w prowadzonych rozmowach
 • budować relacje z pracownikiem umiejętnie wykorzystując nabyte umiejętności

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

Podstawowe pytania procedury w ocenie rocznej pracowników
 • Jakie są cele i korzyści oceny rocznej? Ocena jako narzędzie kierowania ludźmi
 • Kto będzie podlegał ocenie?
 • Jakie będą kryteria oceny?
 • Jak często będzie dokonywana ocena? Jakimi metodami?
 • Analiza potencjalnych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi
Jak przygotować się do oceny rocznej pracowników?
 • Jak stworzyć właściwą atmosferę podczas prowadzenia oceny?
 • Przygotowanie pracowników do oceny
 • Przygotowanie planu przebiegu rozmowy oceniającej
 • Proces zbierania informacji niezbędnych podczas prowadzenia oceny rocznej
Jak oceniać pracowników podczas oceny rocznej?
 • Zasady obiektywnej oceny
 • Wypełnianie arkusza oceny rocznej – wskazówki pomocne przy jego tworzeniu
 • Praktyczne zastosowanie arkusza oceny w trakcie prowadzenia oceny rocznej
 • Psychologiczne błędy w ocenie
Jak przeprowadzać rozmowę oceniającą?
 • Fazy rozmowy: rozpoczęcie i zakończenie rozmowy
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania i zadawania pytań - zasady aktywnego słuchania
 • Pozytywna informacja zwrotna jako podstawa dobrej relacji między managerem a współpracownikiem
 • Komunikowanie oceny. Jak komunikować niezadowolenie? (feedback negatywny)
 • Praktyczne rady wspierające harmonijny przebieg oceny rocznej
Ustalanie celów i wyciąganie konsekwencji - wniosków
 • Formułowanie celów; określanie celów rozwojowych i związanych ze stanowiskiem pracy
 • Ocena jako wspólne rozwiązywanie problemów
Motywowanie i rozwijanie pracowników
 • Ocena jako narzędzie motywowania pracowników
 • Zasady kształtowania motywacji pracowników
 • Pozytywny sposób uruchamiania potencjału pracownika – dostrzeganie w ludziach tego co najlepsze
Ocena w oparciu o opis kompetencji pracownika - praca warsztatowa
 • Kompetencje a aktywności pracownika
 • Skala oceny rocznej
 • Wypracowanie formularza oceny rocznej pracowników

 Czas trwania: 2 dni