MANAGER JAKO TRENER SWOJEGO ZESPOŁU
- motywowanie i coaching

Proszę o ofertę

Korzyści dla Uczestników:

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • Zanalizować własne mocne i słabe strony w zakresie zarządzania i kierowania
 • Rozpoznawać etapy rozwoju i funkcjonowania pracowników i adekwatnie dopasować do nich narzędzia rozwojowe
 • Wykorzystywać narzędzia coachingowe do wspierania i motywowania pracowników na drodze do realizacji celów
 • Budować relację coachingową sprzyjającą rozwojowi współpracowników/podwładnych
 • Inspirować współpracowników/podwładnych do poszukiwania nowatorskich rozwiązań
 • Zwiększać efektywność pracy podległych pracowników
 • Umiejętnie przekazywać informację zwrotną
 • Powodować u współpracowników poczucie osobistego wpływu na własne wyniki

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

Twoja rola jako managera we wspieraniu rozwoju pracowników
 • Budowanie autorytetu managera
 • Dobry manager/coach/trener, atrybuty i kompetencje
 • Rola managera i 4 funkcje zarządzania w organizacji
 • Zadania przywódcze managera
 • Ocena własnego stylu zarządzania
 • Coachingowy styl zarządzania
Kształtowanie pożądanego wizerunku managera
 • Stworzenie osobistej wizji rozwoju jako managera
 • Zdefiniowanie ważnych umiejetności i cech managera
 • Budowanie poczucia własnej wartości – istotny czynnik dobrych relacji
 • Budowanie własnej motywacji i proaktywnej postawy
Rola managera w procesie określania celów i dążenia do ich realizacji
 • Różnice pomiędzy intencją, celem i zadaniem
 • Pojęcie „cel” w kontekście zarządzania
 • Kaskadowanie celów
 • Model RAF – Rezultat – Aktywności - Fachowość
 • Reguła SMART
 • Plan realizacji
 • Monitoring realizacji celów
Proces uczenia się ludzi dorosłych:
 • Diagnoza stylu uczenia się (4MAT)
 • Jak uczą się ludzie dorośli? – teoria uczenia się wg D. Kolba
 Etapy rozwoju pracownika
 • Pojęcie kompetencji i zaangażowania
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Diagnoza etapów rozwoju pracownika w zadaniu
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
Praca managera zgodnie z teorią Blancharda
 • Model K. Blancharda – zarządzanie sytuacyjne
 • Diagnoza dojrzałości pracowników
 • Dobór stylu kierowania do stopnia (etapu) rozwoju pracownika
 • Elastyczność i efektywność stosowanego stylu zarządzania
 • Zachowania efektywne i nieefektywne w czterech stylach zarządzania
Zarządzanie sytuacyjne w praktyce managerskiej
 • Specyfika działania managera w czterech stylach zarządzania
 • Modele rozmowy z pracownikiem – dopasowanie stylu do etapu rozwoju pracownika
  • rozmowa feedbackowa
  • rozmowa instruktażowa
  • rozmowa monitorująca
  • rozmowa coachingowa
Manager w roli coacha
 • Różnice między coachingiem, treningiem i mentoringiem
 • Coaching i jego rodzaje
 • Cele i zadania coachingu
 • Zadania menadżera procesie coachingu
 • Zasady rozmowy coachingowej
 • Inspiracja i motywacja
 • Planowanie działań coachingowych i praktyczne prowadzenie coaching
 • Follow-up cyklu coachingowego:
 Mentoring a rozwój pracowników

„Jeśli chcesz wiedzieć jak gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam był” – to zdanie dobrze oddaje istotę mentoringu, czyli wspieranie się na doświadczeniu, praktyce i wiedzy realnych autorytetów w danych dziedzinach.

 • Czym jest mentoring?
 • Różnice między mentoringiem a coachingiem i treningiem 
 • Mentoring i jego rodzaje
 • Osoby biorące udział w procesie mentoringu (Mentor, Mentee)
 • Mentor i Mentee – obowiązki i najczęściej popełniane błędy
 • Proces mentoringu – ramowy przebieg
 • Cechy idealnego mentora – kto może się nim stać?
Prowadzenie praktycznych treningów/szkoleń w miejscu pracy (training on the job)
 • Rola managera w rozwoju swoich pracowników
 • Zadania i cele szkolenia on the job
 • Wybrane metody przydatne podczas treningu
 • Treningowy styl pracy managera a poziom rozwoju pracownika
 • Techniki pracy i współpracy z „trenowanymi”
 • Udzielanie informacji zwrotnej po treningu w miejscu pracy
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 • Ocena rozwoju pracownika – budowanie ścieżki kariery
 Rola i zadania managera w zakresie motywowania podwładnych
 • Motywowanie pracowników vs ocenianie
 • Poziom motywacji a efektywność działania
 • Najważniejsze kompetencje menedżera w zakresie motywacji pracowników
 • Niedostosowanie stylu do fazy rozwojowej pracownika, jako źródło demotywacji
 • Teoria F. Herzberga - motywatory i czynniki higieny w motywowaniu
 Inspirowanie pracowników do zwiększania wysiłku
 • Wprowadzanie zmian w postawach i zachowaniach pracowników – piramida Dilts’a
Motywowanie pracowników w sytuacji zmiany- szczególna rola komunikacji w procesie wdrażania zmian
 • Model reakcji na zmiany Jensena

Czas trwania: 2 dni