Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

Proszę o ofertę

W ramach świadczonej usługi otrzymacie Państwo dedykowanego Inspektora Ochrony Danych, który odpowiadać będzie za wsparcie ciągłości działania firmy w odniesieniu do przepisów RODO.

 

Zakres usługi IOD:

 

  • Bieżąca weryfikacja przetwarzania danych osobowych
  • Opiniowanie klauzul, regulaminów, procedur w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
  • Nadzór i aktualizacja polityki ochrony danych osobowych
  • Opiniowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych
  • Wsparcie w prowadzeniu rejestrów czynności i kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
  • Przygotowanie wytycznych do udzielenia odpowiedzi na korespondencję PUODO
  • Przygotowanie wytycznych do udzielenia odpowiedzi na wnioski osób, których dane są przetwarzane
  • Doradztwo w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka i oceny skutków naruszenia ochrony danych
  • Konsultacja działań naprawczych po zaistnieniu incydentu lub naruszenia ochrony danych 
  • Konsultacje telefoniczne lub drogą e-mail