Audyty RODO, Przygotowanie dokumentacji, Wdrożenie, Szacowanie ryzyka

Proszę o ofertę

Audyt RODO

Audyt wykonujemy w celu zweryfikowania prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami RODO oraz opracowujemy raport z audytu wskazujący na najważniejsze elementy wymagające dostosowania lub wdrożenia.

W ramach czynności audytu pomożemy Państwu ustalić i zweryfikować:

 • Państwa procesy, w których przetwarzane są dane osobowe
 • wskażemy obszary, w których ochrona nie jest wystarczająca do zakresu przetwarzanych danych lub występują ewentualne uchybienia w tym zakresie,
 • przedstawimy propozycje działań, których wdrożenie poprawi ochronę danych osobowych w Państwa firmie
 • przedstawimy propozycję rozwiązań systemowych, procedur wewnętrznych i dokumentacji, których wdrożenie przygotuje Państwa organizacje do spełnienia wymagań przepisów RODO

 

Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji

 • Przedstawimy Państwu wytyczne i rekomendacje wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek w realizowanych w firmie procesach przetwarzania danych,
 • Opracujemy niezbędną dokumentację dla prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych na Administratora danych aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • Opracujemy materiały wzorcowej dokumentacji wymaganej przez RODO m.in.:
  • Politykę Ochrony Danych Osobowych,
  • Procedury, regulaminy wewnętrzne, zarządzenia,
  • Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności,
  • Umowy powierzenia,
  • Polecenia przetwarzania i upoważnienia
  • Treść klauzuli realizującej obowiązek informacyjny
  • Wzorcowe klauzule zgody

 

Szacowanie ryzyka

 • Opracujemy dla Pańtwa metodologię szacowania ryzyka opartą na Metodologii szacowania i zarządzania ryzykiem z elementami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: PN/ISO:27001:2014-12,
 • Przygotujemy procedury analizy i szacowania ryzyka oraz wzorcową kartę klasyfikacji informacji / danych przetwarzanych,
 • Opracujemy wytyczne do postępowania z ryzykiem – minimalizowanie ryzyka,
 • Ocenimy skutki przetwarzania danych (DPIA)
 • Opracujemy metodologię i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie procesu