Nasze wartości

 

 • Jesteśmy głęboko przekonani, że większość ludzi nosi w sobie duży potencjał do czynienia dobra. Jednym z ważniejszych zadań dla każdego z nas jest przełamywanie własnych ograniczeń na drodze świadomego tworzenia szeroko rozumianego dobra. 
 • To „dobro”, przejawia się w możliwość służenia ludziom, Klientom, pracownikom. Dlatego uczenie się troski o drugiego człowieka, budowanie z nim dobrych relacji i zdrowej współpracy, jest naszym zdaniem tematem ważnym również w biznesie.
 • Istotą wszelkich działań jest poczucie odpowiedzialności za własny sposób funkcjonowania w życiu.
 • Również praca, stanowi wielkie i cenne doświadczenie, które z każdym dniem transformuje nas jako ludzi i rozwija szeroką perspektywę postrzegania. Prowadząc szkolenia, chcemy być dla naszych Klientów źródłem pozytywnych inspiracji dla działań biznesowych i obszarów wykraczających poza biznes.
 • Jako wyzwanie traktujemy rozwijanie pracy zespołowej wychodzącej poza zachowania konkurencyjne i rywalizujące na rzecz świadomej współpracy, dającej satysfakcję z harmonijnego i pozytywnego współtworzenia. Wierzymy w to, że zdrowe relacje w zespole, wzajemne więzi międzyludzkie prowadzą do osiągania bardzo dobrych wyników zarówno dla współpracowników jak i firmy.
 • Naszym fundamentalnym założeniem jest działanie według zasady: szanuj siebie, szanuj innych i stań się odpowiedzialny za wszystkie swoje działania.
  Szacunek, który stanowi obowiązującą zasadę w firmie dotyczy nie tylko relacji pomiędzy członkami zespołu, ale również związków z Klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi.
 • Dobro postrzegamy jako spoiwo jednoczące ludzi, dzięki któremu możliwa jest realizacja zarówno celów ludzkich jak i ekonomicznych. W naszym odczuciu, inteligencja w działaniu również biznesowym, polega na zgodności pomiędzy umysłem i sercem.
 • Świadomie wybieramy pozytywne postrzeganie ludzi i świata.

 

Nasze wartości
 • Zarządzanie firmą powinno być ukierunkowane na to, aby pomnażany dochód tworzył dobro dla wielu ludzi i szeroko rozumianego środowiska. Zysk powinien stanowić narzędzie do osiągania nadrzędnego celu, jakim jest wspieranie rozwoju ludzi.
  Zarządzanie firmą to ciągłe, świadome żeglowanie pomiędzy zasadami etyki, a wymogami rynku. To ciągła gotowość do tego, aby podać komuś pomocną dłoń, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Wzajemna pomoc i wrażliwość na potrzeby członków zespołu, jest naszym wspólnym obowiązkiem, ale i sposobem bycia i życia.
 • Wciąż na nowo uczymy się pamiętać o tym, aby zanim podejmiemy czysto ekonomiczną decyzję, przefiltrować ją raz jeszcze przez pryzmat ludzki. Chcemy świadomie pracować nad rozwojem tej „jasnej strony mocy”, która jest w każdym z nas.
 • Jako kluczową, traktujemy zasadę szacunku dla ludzi, ich indywidualności, niepowtarzalności i prawa wyboru. Klient jest dla nas konkretnym człowiekiem, którego pragniemy traktować jak przyjaciela. Wybieramy postawę serdeczności, życzliwości, uczynności i uczciwości.
 • Wszystko co robimy ma służyć współdziałaniu w tworzeniu dobra. Wierzymy, że czynienie dobra leży w zakresie możliwości każdego człowieka i przedsiębiorstwa.