Wejść na wyższy poziom. Zaawansowany manager

Kiedy manager pozna już podstawowe techniki i mechanizmy, przychodzi czas, by zdobyć bardziej zaawansowane umiejętności. Otwartość na nową wiedzę pozwala z jednej strony stać się po prostu lepszym w tym, co się do tej pory robiło, a z drugiej – umożliwia wejście na wyższy poziom odpowiedzialności, sprawia, że stajemy się odpowiednimi ludźmi do wykonywania bardziej skomplikowanych managerskich zadań.

Nigdy nie przestawaj – ciągły rozwój sednem zagadnienia

Zaawansowany manager jest więc kimś, kto nie poprzestał na szlifowaniu raz zdobytych umiejętności. Przeciwnie – szuka dalej, poznaje ludzką naturę, pragnie poznawać nowe sposoby inspirowania innych.

Weźmy na przykład kwestię dbania o zespół. Podstawowe techniki motywacyjne i umiejętność ustrukturyzowania relacji między poszczególnymi pracownikami to świetny start. Jednak jeśli chcemy dogłębniej zrozumieć zasady efektywnego kierowania zespołem, musimy zacząć działać szerzej, aktywniej.

Gdy potrafimy sprawić, że zespół działa poprawnie i realizuje wyznaczone cele, warto zastanowić się nad optymalizacją wszystkich możliwych procesów wewnątrz firmowej ekipy. Manager musi rozumieć specyfikę swojego zespołu, musi rozumieć istotne różnice między poszczególnymi typami grup etc.

Wiedza i elastyczność – fundamenty sukcesu

Zarządzanie ma wiele odcieni. Doskonały manager to ktoś, kto potrafi łączyć bogatą wiedzę dotyczącą relacji międzyludzkich z elastycznym i inteligentnym podejściem zapewniającym codzienną skuteczność. Manager musi więc – innymi słowy – dostosowywać się stale do zmieniających się zadań wykonywanych przez zespół.

Pracownicy mierzą się z różnymi problemami, zmienia się ich nastawienie; manager musi dostrzegać subtelne przesunięcia akcentów tak, by maksymalnie wykorzystać potencjał i silne strony poszczególnych pracowników.

Kwestia ta łączy się z tak zwanym przywództwem sytuacyjnym – czyli techniką, która polega na wychodzeniu naprzeciw potrzebom pracowników tak, by osiągnąć dzięki ich działaniom maksimum korzyści. Doświadczony manager umie patrzeć na podwładnego jak na jednostkę będącą w ciągłym rozwoju; dostrzega tej ewolucji fazy, co pozwala dobrać właściwe zadania. Jako ludzie nastawieni na rozwój wszyscy jesteśmy jednostkami dynamicznymi – nie tkwimy w miejscu, zmienia się nasze nastawienie, kształtują się nasze nowe kompetencje.

Manager rozumie tę zmienność, dzięki czemu potrafi odpowiednio wykorzystać nowe porcje ożywczej energii. Zły manager zmarnuje ten potencjał. Zadowoli go sytuacja wyjściowa i przegapi szansę na zmianę na lepsze. A w pracy zespołowej nie wolno takiego błędu popełniać, ponieważ stagnacja jest równoznaczna ze spadkiem skuteczności.

Motywacja i komunikacja – wszystko można robić jeszcze lepiej

Wejście na wyższy poziom dotyczy też naturalnie innych managerskich sfer. Zarządzanie zespołem to tylko jedna z nich. Zaawansowany manager zna bardziej wyrafinowane mechanizmy motywacyjne i potrafi w zależności od sytuacji wchodzić w rolę mentora, coacha czy doradcy.

Umie również mierzyć się z sytuacjami, które niejednego by poważnie zablokowały – mowa tu o tak zwanych trudnych rozmowach z podwładnymi, które przeprowadza się, gdy sytuacja uniemożliwia inne rozwiązanie problemu. W czasie tych – jako się rzekło – trudnych rozmów zaawansowany manager, dzięki swojej wiedzy i opanowaniu, jest w stanie otoczyć rozmówcę przyjazną atmosferą i rozwiązać kłopotliwą sytuację. Narzędzia, którymi dysponuje, sprawiają, że napięcie mija, a problem rzeczywiście da się przezwyciężyć.

Szkolenia Mach & Partner Consulting – czyli jak stać się zaawansowanym managerem

Na szkoleniach przeznaczonych dla tych, którzy chcą stać się zaawansowanymi managerami i którzy pragną wejść na wyższy poziom – Mach & Partner Consulting uczy wszystkich niezbędnych technik i umiejętności. Skuteczne i fachowe prowadzenie zespołu, sztuka zaawansowanej motywacji i efektywnej autoprezentacji, skomplikowane mechanizmy rządzące relacjami interpersonalnymi – te i inne aspekty managerskiego fachu okażą się szczeblami, po których każdy dyrektor, każdy kierownik działu i każdy lider zespołu wespnie się na wyższy poziom zawodowego wtajemniczenia.

Bo bycie zaawansowanym managerem to dostrzeganie szczegółów niewidocznych dla innych. To rozumienie ludzi na dużo głębszym poziomie. I wreszcie – to nieustające dążenie do doskonałości połączone z troską o współpracowników.