Początkujący Manager
warsztaty rozwoju kompetencji kierowniczych

Malarskie arcydzieła w ogóle by nie powstały, gdyby nie pierwsze nieśmiałe szkice trzymane w starych notatnikach. Mistrzowie olimpijscy nie biliby rekordów, gdyby wcześniej nie walczyli ze swoimi słabościami na małych salach treningowych. Tak samo rzecz ma się w przypadku bycia fantastycznym managerem. Nie będzie nim ten, kto nie poznał dogłębnie podstaw tego fachu, kto nie poświęcił czasu na doskonalenie wyjściowych umiejętności, które będą bazą dla dalszego rozwoju.

Kim jest manager?

Dobry manager to osoba pewna siebie, która potrafi być dla innych autorytetem. Manager usprawnia funkcjonowanie firmy poprzez efektywne zarządzanie zespołem, które minimalizuje stratę czasu czy środków finansowych. Manager jest więc kimś, kto dba o zmierzanie we wspólnym kierunku – troszcząc się o to, by zdolności i talenty innych członków zespołu zostały wykorzystane w maksymalnym stopniu. Tak zarządzany zespół przynosi swojemu przedsiębiorstwu masę korzyści, które jednocześnie przekładają się na pozytywną atmosferę wśród pracowników.

By tak się jednak stało, należy poznać odpowiednie techniki i rozwinąć umiejętności, które umożliwią takie modelowe pełnienie funkcji managerskich. Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, jak wyjątkowo odpowiedzialną rolą jest bycie managerem. Każde stanowisko w firmie ma swoją specyfikę, każde jest niepowtarzalne – i od świadomego podejścia do wykonywania swoich obowiązków zależy biznesowy sukces.

Zrozumieć swoje miejsce, by motywować innych

Świadome wykonywanie managerskich zadań – co to właściwie znaczy? Świadome, czyli inteligentne, kreatywne, niesztampowe, nie jak maszyna. Sednem managerskiej codzienności jest kontakt z ludźmi i to od zrozumienia mechanizmów rządzących relacjami interpersonalnymi należy rozpocząć swoją przygodę z tym zawodem. Zrozumienie to prowadzi z jednej strony po prostu do lepszej komunikacji, a z drugiej – pozwala efektywniej motywować zespół.

Motywacja nie może być bowiem automatyczna jak praca przy taśmie produkcyjnej. Wymaga przecież rozpoznania cech charakteru osoby motywowanej, jej silnych i słabszych stron, ale też potrzeb czy wątpliwości. Motywowanie innych jest więc procesem wielopoziomowym i tylko odpowiednio przygotowany manager będzie mógł motywować tak, by inni stawali się lepsi i nie tracili przy tym nic ze swojej pewności siebie.

Zaufanie i odpowiedzialność

W pewnym sensie formą motywacji jest delegowanie, czyli przydzielanie konkretnych zadań, które wymagają zwiększenia pracownikom praw na czas ich wykonywania. To bardzo odpowiedzialna forma zarządzania zespołem. Podwładni czują się wtedy bardziej docenieni, ponieważ zwierzchnicy obdarzyli ich zaufaniem, ale jednocześnie mogą przy tym odczuwać presję czy ciężar przydzielonego zadania.

Dobry manager musi wiedzieć zatem, których pracowników można brać pod uwagę, jeśli chodzi o delegowanie, musi rozumieć zyski, które taka operacja może przynieść, ale i związane z nią zagrożenia. Ten fascynujący rozdział pracy managerskiej wymaga więc – jak widać – solidnego przygotowania, które pomoże w uniknięciu wielu możliwych błędów.

Dbanie o energię zespołu

Zarządzanie podwładnymi to także dbanie o ich wydajność poprzez organizację czasu pracy. Planowanie zadań, skuteczna (ale jednocześnie nieprzytłaczająca) kontrola, umiejętność selekcji działań pod względem ich ważności – wszystko to wchodzi w skład zbioru aktywności doskonałego managera.

Można więc powiedzieć, że manager to ktoś, kto za pomocą swojej wiedzy i autorytetu dba o to, by wszystkie tryby biznesowej machiny działały bez zarzutu. Sukcesy przedsiębiorstwa zależą od wydajności pracowników, ale ta – nie zaistnieje bez skutecznego managera. To on tworzy bowiem ramy, w których obrębie kumuluje się energia zespołu; to on ją ukierunkowuje. 

Szkolenia – korzyści dla uczestników

By poznać i przebyć drogę, która prowadzi do stania się znakomitym managerem, należy uczyć się od najlepszych specjalistów, którzy od dawna zajmują się zarządzaniem i stosunkami międzyludzkimi. Mach & Partner Consulting od lat prowadzi szkolenia dla kadr managerskich. Najnowsza wiedza, praktyczne rozwiązania, przydatne porady – wszystko dzięki czemu początkujący manager lepiej zrozumie swoje miejsce w firmie i zacznie pewnie i inteligentnie kierować pracownikami.

Uczestnicy szkolenia poznają tajniki komunikacji, motywacji, planowania czy delegowania. A wszystko po to, by świadomie i odpowiedzialnie rozpocząć managerską przygodę – przygodę, która polega na intensywnym samorozwoju i pomocy innym. Trenerzy Mach & Partner Consulting to najlepsi kompani, jakich można sobie w tym kontekście wyobrazić.